Integritetspolicy

Vi är angelägna om att skydda våra registrerade användares och besökares personliga integritet. Vi åtar oss därför följa denna integritetspolicy. Policyn informerar dig om villkoren kring hanteringen av dina personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem.

Integritetspolicyn gäller för användandet av laget.se, en hemsida som ägs och drivs av Sportion Media Group AB med org.nr 556745-5844 (nedan kallat ”Sportion”, "vi", "vår" eller "oss"). Användning av laget.se (nedan även kallat "tjänsten") innebär att du har förstått och samtyckt till att ha läst villkoren i denna integritetspolicy. Om du representerar en juridisk person ansvarar du för att göra dina fysiska representanter, anställda mm. medvetna om innehållet som anges häri.

Vad är en personuppgift?

I denna integritetspolicy avses med dina ”personuppgifter”, all information om dig genom vilken du är direkt eller indirekt identifierbar, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, ditt namn, din adress och e-postadress (och i förekommande fall, dina kontouppgifter) samt annan information genom vilken du kan identifieras och som du lämnar till oss eller som du på annat sätt lämnar via tjänsten.

Vad täcks inte av denna Integritetspolicy?

Denna Integritetspolicy täcker inte den personuppgiftsbehandling som vi utför i egenskap av personuppgiftsbiträde.

För dina personuppgifter som är hänförlig till ditt medlemsskap och din förening är det din förening som är personuppgiftsansvarig och vi är personuppgiftsbiträde.

För personuppgifter som är kopplat till ditt konto, inloggning, köp och när du besöker våra tjänster är vi personuppgiftsansvariga.

När, varför och vilken information samlar vi in och hur behandlar vi dina personuppgifter

Vi förklarar här nedan hur och när vi behandlar dina personuppgifter, för vilka syften och med vilket rättsligt stöd vi gör det.

Användning av personuppgifter
För att tillhandahålla våra tjänster och produkter och möjliggöra att du kan registrera ett konto, logga in och genomföra köp hanterar vi:

 • Kontaktuppgifter (namn, ålder, telefonnummer och adress)
 • Inloggningsuppgifter
 • Förening och lagtillhörighet
 • Användarinformation som du själv väljer att lämna kopplat till din profil
 • Cookie-data
 • Information om din webbläsare, enhet och ip-adress

Den här typen av information är nödvändig för att kunna skapa ett konto och använda tjänsten fullt ut. Lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse.

För att kunna ge dig service och support, visa relevanta erbjudanden och annonser samt sedvanlig kundrelationshantering och för att utveckla tjänsten behandlar vi:

 • Kontaktuppgifter (namn, e-post, ålder, telefonnummer och adress)
 • Information om ditt idrottsliga engagemang
 • Information om ditt användande av våra tjänster och tidigare köp
 • Cookie-data
 • Information om din webbläsare, enhet och ip-adress

Vi har gjort bedömningen att ett berättigat intresse finns som grund att behandla dessa uppgifter för dessa ändamål i form av upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling.

För att kunna möjliggöra för den/de förening(ar) du är ansluten till att söka offentligt stöd från nationella organisationer behandlar vi:

 • Namn
 • Personnummer
 • Information om ditt deltagande i föreningens aktiviteter

Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse finns som grund att behandla dessa uppgifter för dessa ändamål i form av att föreningen ansöker om pengar.

Profilering
För att förbättra och utveckla tjänsten på bästa sätt analyserar vi hur du och andra använder tjänsten och olika funktioner och vid sådana analyser kan dina personuppgifter omfattas under profilering.

Vill du inte att dina personuppgifter ska omfattas av sådana analyser är det bara att kontakta oss på support@laget.se.

Avsluta e-postutskick
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår ditt användande av tjänsten, nyhetsbrev en gång i månaden samt relaterade erbjudanden från våra partners. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

För att kunna tillhandahålla support, kommunikation och administration använder vi oss ibland utav tjänster från tredje part. I dessa fall kommer ingen information på egen hand behandlas av den tredje parten utan endast på våra instruktioner och i syfte att fullfölja våra åtaganden. Vi säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Drift av laget.se:s applikationer och databaser (Telia Cygate, Microsoft Azure)
Supporthantering (Zendesk)
Användarkommunikation (Intercom, Mailchimp, Facebook)
Visning av annonser (Google DFP)
Webbplats- och Appanalys (Google Analytics, Amplitude)
Interna stödsytem för hantering av klubbrelationer (Box, Trello, Upsales)
SMS-funktionen (SMS-teknik och Supertext)
Faktureringsfunktionen (Billogram)
Videofunktionen (JWPlayer)

Delning av personuppgifter till myndigheter
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter eller juridiska rådgivare i samband med påstått lagbrott eller misstänkt brott mot de våra allmänna villkor eller när vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

Tredjelandsöverföring
Vi kommer endast behandla personuppgifter på utrustning som fysiskt befinner sig inom EU/ESS eller av EU-kommissionen godkänt tredje land.

Vid överföring av data till tjänsteleverantörer utanför EU/ESS vidtar vi de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifter genom att säkerställa att de hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal som innefattar EU‐kommissionens standardavtalsklausuler med mottagaren.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy eller tills dess att du själv väljer att bli raderad.

För eventuella köp som gjorts kan uppgifter behövas sparas för att vara förenlig med bokföringslagen.

Säkerhet

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Alla personuppgifter som lämnas till oss lagras på säkra servrar. Det är dessvärre inte helt säkert att överföra information via internet och mobila nätverk. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi därför inte garantera säkerheten för personuppgifterna som överförs till och via Hemsidan. All överföring sker med andra ord på egen risk. När vi mottagit dina personuppgifter kommer vi däremot ha strikta rutiner och säkerhetsfunktioner i syfte att försöka förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära ett registerutdrag till de uppgifter vi behandlar om dig och att dina personuppgifter ska rättas till om de är felaktiga. Du har även rätten att begära att de ska raderas eller göra invändningar gällande vår behandling av dina personuppgifter.

För personuppgifter som hanteras av din förening där vi agerar personuppgiftsbiträde är det till din förening du ska vända dig i första hand.

Även om vi alltid kommer försöka tillgodose dina önskemål kan det finnas undantag till rättigheterna vilket innebär att vi enligt lag kan komma behöva fortsätta behandla dina uppgifter (t.ex. bokföringslagen vid fakturering eller för föreningen vid ansökan om statligt bidrag "LOK").

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt kan du alltid kontakta oss via e-post till support@laget.se. Du kan också kontakta oss genom att skicka ett brev till Sportion Media Group AB / laget.se, Stortorget 4, 702 11 Örebro.

Du kan också alltid vända dig direkt till Datainspektionen, kontaktuppgifter hittar du på https://www.datainspektionen.se

Cookies

Vi använder cookies när du besöker Hemsidan. Cookies används för att möjliggöra en bättre funktion samt samla in statistik om användandet av Hemsidan.

En cookie är en informationsfil vilken placeras i den enhet (t.ex. dator eller surfplatta) du använder när du besöker Hemsidan. Det är möjligt att stänga av cookiesfunktionen. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det ska dock framhållas att det kan innebära att du inte kan använda vissa funktioner på Hemsidan samt att Hemsidans funktion kan försämras.

För mer detaljerad information om vilka cookies vi använder och för vilka ändamål vi använder dem hänvisar vi till vår Cookie policy.

Länkning till tredje parts webbsidor eller tjänster

laget.se kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, ber vi dig vänligen observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicys och att Sportion inte under några omständigheter ansvarar för dessa policys. Vi uppmanar dig därför att kontrollera integritetspolicyn på respektive webbplats innan du innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi kan, från tid till annan, ändra denna integritetspolicy. Vi kommer inte att försämra dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy eller enligt tillämplig dataskyddslag. Alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de har publicerats. Om vi däremot gör ändringar i policyn vilka vi anser vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya policyn gälla omedelbart efter att den har publicerats.