Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Eslövs BK

Följ

Eslövs BK

Följ oss för uppdateringar
Följ

Kontaktinformation

Namn Eslövs BK
Adress Box 65
Postadress 24121 Eslöv
Telefon 0413-16940
E-post kansli@eslovsbk.se
Orgnr 842000-5764
Swish 123 354 83 93
Kontonr Bankgiro: 414-4168

Om Eslövs BK

Eslövs Allmänna ldrottsförening (EAI), som bildades 1908, var fram till mitten av 1940 talet den dominerande fotbollsklubben i Eslöv. Eslövs Idrottsklubb (EIK), som såg dagens ljus 1932, blev efterhand en fullt jämbördig konkurrent och kom senare, att bli den definitivt framgångsrikaste av de två rivalerna. I seriesammanhang var dock de båda klubbarnas hemvist av det mera blygsamma slaget, om man bortser från ett par kortare gästspel i div Ill av EIK.

Under hela sextiotalet framfördes såväl av allmänheten som i ortspressen önskemål om att någonting borde, göras för att försöka åstadkomma en högre standard på fotbollsspelet i Eslöv. Många ansåg att detta bäst skulle kunna realiseras genom ett samgående av fotbollssektionerna inom EAI och EIK. Detta förslag kom under sommaren 1969 att framföras med betydligt större eftertryck än tidigare. Många bland de styrande i de båda klubbarna och flertalet av de aktiva var också inne, på linjen att en sammanslagning skulle lösa många problem för stunden och på sikt kunna bli till största gagn för eslövsfotbollen.

Bland de många argument för ett samgående som oftast kom till uttryck i debatten var, att man lättare skulle, kunna lösa den alltid lika bekymmersamma ledarefrågan, att en förening förhoppningsvis skulle beredas bättre ekonomiska villkor, samt, framför allt, att den sammanslagna föreningen sannolikt borde kunna få en ökad standard på sin fotbollsutövning. Tanken på ett samgående hade vid denna tid även börjat att aktualiseras inom de båda föreningarnas styrelser, men frågan avancerade dock aldrig så långt att den kom att ställas inför föreningsmedlemmarnas avgörande, utan stannade vid rent allmänna diskussioner.

1 september månad 1969 togs dock ett allvarligt menat initiativ i frågan, genom att huvudstyrelserna i de båda föreningarna sammanfördes till en rejäl diskussion. Utan att taga ställning i sak, enas man här om att för de båda klubbarnas medlemmar framlägga ett genomarbetat förslag till hur ett samgående skulle kunna ske. Inom de båda föreningarna utlystes allmänt möte till den 20 oktober. Enda punkt på dagordningen var frågan om ett eventuellt samgående av fotbollssektionerna inom klubbarna, utan att övriga sektioner skulle beröras av åtgärden. Ett femitiotal medlemmar mötte upp vid vardera av föreningarnas möten.

EAI avhöll sitt sammanträde i Medborgarhusets B sal och EIK hade, sina överläggningar i sin klubblokal vid Västergatan. Sedan mötesdeltagarna delgivits förslaget till hur ett samgående var tänkt och man i den efterföljande debatten erhålIit tillfälle att uttrycka sina åsikter i denna för eslövsfotbollen så viktiga fråga, gick man till omröstning. Resultatet av denna blev att en mycket stor majoritet bland medlemmarna i såväl EAI som EIK uttalade sig för att ett samgående borde ske.

För att följa upp denna klart uttalade åsikt kallades de, båda föreningarnas fotbollsspelare och andra av fotbollssporten intresserade till ett allmänt möte å Ekenäsgården den 28 oktober. Till detta infann sig ett hundratal personer. Sedan mötesdeltagarna delgivits nödig information och man varit i tillfälle att ingående diskutera frågor av framförallt praktisk natur i samband med ett eventuellt bildande av en ny klubb, gick man till beslut. Mötet uttalade, sig därvid enhälligt för att en ny förening skulle bildas och att namnet på denna skall vara ESLÖVS BOLLKLUBB.