Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Alsike IF

Följ

Alsike IF

Följ oss för uppdateringar
Följ

Om Alsike IF

Alsike IF är en förening med rötterna i Alsike i Knivsta kommun. Vi har för närvarande ca. 350 - 400 barn och ungdomar i vår verksamhet som ökar stadigt i takt med att Alsike byggs ut.

Vi är en klassisk breddförening med syfte är att ge barn och ungdomar i Alsike en möjlighet till en aktiv fritid där alla kan delta i en meningsfull idrottslig fritidssysselsättning. Vi är en förening som inte skulle överleva utan engagerade medlemmar som arbetar ideellt i föreningen. En förening som bygger på demokratiskt tänkande där alla vill vara med för att påverka och ta ansvar.

Hos oss får alla som vill vara med och spela fotboll och vi erbjuder i dagsläget barn och ungdomsverksamhet för pojkar och flickor med fokus på att vi ska ha roligt tillsammans, utvecklas socialt, få kamrater och kunna utveckla sin fotboll i en takt som passar spelarna.

Börja spela fotboll
Funderar ditt barn på att prova på eller börja spela fotboll är ni varmt välkomna att kontakta ledarna i den spelartrupp som passar i ålder. Kontaktinformation hittar ni på föreningens respektive laghemsidor.

Firmatecknare
Sanna Älgekrans (Ordförande) och Vibeke Höglund (Kassör).

Verksamhet
Vi erbjuder följande verksamhet för flickor och pojkar.
- 5-7 år - Fotbollslek (Miniligan) är för de allra minsta barnen under sommarhalvåret.
- 8-9 år - 5mot5 fotboll (Knatteligan) som sammandrag mot andra klubbar 3-4 ggr per år.
- 10-12 år - 7mot7 fotboll utan resultatrapportering.
- 13-14 år - 9mot9 fotboll med resultatrapportering.
- 14-18 år - 11mot11 fotboll med resultatrapportering.

- 8-11 år - Fotbollsskola (SvFF) under 1 vecka på hemmaplan som leds av unga ledare.

Verksamhetsidé
Att ge barn och ungdomar i Alsike möjlighet till en aktiv fritid där alla kan delta i en meningsfull idrottslig fritidssysselsättning. Ha en förening som bygger på demokratiskt tänkande där alla vill vara med för att påverka och ta ansvar.

Att alla oavsett religion, kön, nationalitet ska få möjlighet att delta på likvärdiga villkor.
Skapa engagemang och klubbkänsla hos hela familjen och bidra till en levande verksamhet. Barn och ungdomar ska känna kamratskap, trygghet och glädje i sitt idrottsutövande.

Ha en förening som värnar följande ledstjärnor och värderingar:
- Respekt för andra.
- Mångfald.
- Rent spel, noll tolerans.
- Individuell utveckling.
- Trivsel.
- Glädje.
- Öppenhet.
- Delaktighet.
- Ansvar, spelare/ledare/föräldrar.
- Kvalitet.

Att spelare, ledare och föräldrar känner sig stolta för Alsike IF - Välkomna till Alsike IF!

Föreningens ansvar
Erbjuda aktiviteter som efterfrågas och passar alla om förutsättningar finns. Ha bra anläggningar och därmed bra förutsättningar för att kunna bedriva träningar, matcher och andra sammankomster.

Skapa förutsättningar så att aktiviteterna genomförs på ett fördelaktigt sätt bland annat genom att ha krav på utbildade ledare och domare i UFF:s regi.

Att verka för att nyinflyttade och familjer med yngre barn får information om föreningens aktiviteter.
Upp till och med 10 års ålder ska inte träningsnärvaro ligga till grund för vilka som får spela en match. Alla ska få vara med lika mycket.

Från och med 11 års ålder bör engagemang och träningsflit löna sig i laguttagning sett över en hel säsong.

Upp till och med 12 års ålder ska toppning eller organisatorisk nivåindelning inte förekomma vid något tillfälle inom föreningens spelartrupper.

Från och med spel 9mot9, vanligtvis vid 13-14 års ålder, bör toppning eller organisatorisk nivåindelning helst undvikas.

Alla skall beredas möjlighet att fortsätta spela fotboll t.o.m. 16 år då junior- och seniorverksamhet tar vid.

Att aktivt arbeta med nolltolerans.

Föreningens i samverkan med bygden
Föreningen ska arbeta för ett nära samarbete med skolan. Informera om föreningen och andra tjänster/aktiviteter i form av informationsträffar, anslag på utvalda platser och en aktiv hemsida.

Uppträdande
Föreningen ska se till att spelare, ledare och föräldrar är medvetna om föreningens policy beträffande gott uppträdande och att följa dessa:
- Följa nolltolerans.
- Passa tider.
- Respektera ledarna och vara uppmärksam på deras instruktioner.
- Full fokus på träning och match.
- Delta efter bästa förmåga.
- Eget ansvar att hålla ordning på utrustning.
- Meddela frånvaro.
- Att agera som en förebild med gott omdöme.
- Vårda och känna ansvar för våra och andras anläggningar och material.
- Följa uppsatta regler både på och vid sidan om planen.

Nolltolerans
Målet med Nolltolerans är att i slutändan få alla spelare, ledare och föräldrar/publik i Uppland att uppträda medmänskligt och med fair-play mot varandra och mot domaren.

Svordomar och hot mot medspelare, motspelare, domare och publik bestraffas med grov utvisning = regelboken följs strikt: ”En spelare ska utvisas om han/hon använder stötande, förolämpande eller smädligt språk och/eller gester”. Ungdomsspelare som får upprepade grova utvisningar kallas till UFF för samtal tillsammans med föreningens ordförande eller lämplig representant.

Med en aktiv nolltolerans kan man:
- Skapa ett bättre arbetsklimat för våra spelare, ledare och domare.
- Få fler att tycka att det är roligt att spela, vara ledare och domare.
- Behålla våra spelare, ledare och domare längre inom idrotten.
- Rekrytera fler spelare, ledare och domare m.fl. till idrotten.
- Göra fotbollens arena till en trygg och trevlig plats att vara på.

För att få ett så bra arbetsklimat som möjligt för ledare och spelare ska publik på barn- och ungdomsmatcher, där det är möjligt, ej stå på samma långsida där lagen har sin avbytarbänk.

Matchvärdar ska finnas på barn- och ungdomsmatcher för att få en bra miljö runt matchen.