Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Svenska MS-sällskapet

Följ

Svenska MS-sällskapet

Följ oss för uppdateringar
Följ
Svenska MS-sällskapet
Svenska MS-sällskapet

Kontaktinformation

Namn Svenska MS-sällskapet
Adress MS-mottagning,Blå stråket 7,Sahlgrenska sjukhuset
Postadress 43145 Göteborg
E-post info@mssallskapet.se
Orgnr 802416-5691
Kontonr 5737-6824

Om Svenska MS-sällskapet

DET HÄR ÄR EN HEMSIDA FÖR ATT ADMINISTRERA MEDLEMSREGISTER FÖR SVENSKA MS-SÄLLSKAPET.
För information om Svenska MS-sällskapet (SMSS) besök hemsidan http://www.mssallskapet.se/

För att ansöka om medlemskap följ den här länken: https://www.laget.se/SvenskaMS-sallskapet/Member
Du hittar det i menyn ovanför längst till höger "Bli medlem".
Årsavgiften är 100 kronor. Du måste i ansökan ange ditt personnummer men kan när du har blivit medlem och loggar in välja att ta bort personnumret. Årsmötet har beslutat att år 2022 är avgiftsfritt för alla medlemmar, befintliga och blivande.

OM SVENSKA MS-SÄLLSKAPET
MS är den vanligaste orsaken till förvärvat neurologiskt handikapp hos unga vuxna i Sverige. I Sverige finns ca 17.000 patienter och varje år insjuknar ca 500 nya patienter. Sjukdomen kan leda till svåra psykosociala och medicinska konsekvenser med betydande samhällsekonomiska kostnader. De senaste årens gynnsamma medicinska utveckling inom MS-området har förändrat situationen för den MS-sjuke radikalt. Nya möjligheter till säker och tidig diagnos har etablerats och ny förloppsmodifierande och symtomatisk behandling kan nu erbjudas många patienter. Utvecklingen har ställt ökade krav på MS-vården och resurser har tillförts för att bilda specialiserade MS-centrum och MS-team på flera av de neurologiska klinikerna och mottagningarna. MS-forskningen är på stark frammarsch och kunskaper från grundforskningen tas snabbt upp för klinisk prövning, anpassning och utveckling. Den svenska MS-forskningen håller hög internationell standard. För att samla den svenska MS-expertisen och stimulera utvecklingen ytterligare grundades det Svenska MS-Sällskapet år 2003.

Medlemmar: Sällskapet samlar yrkesmässig expertis från forskning och vård inom MS-området. Idag består föreningen av MS-forskare, neurologer, rehabiliteringsmedicinare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, logopeder och psykologer.

Syfte: Sällskapet vill öka intresset för MS, förbättra möjligheterna att bedriva MS-forskning, samt verka för god MS-vård. Sällskapet skall fungera som forum för professionell diskussion, utvärdera ny information i MS-området, kommunicera denna till allmänheten, patienter, anhöriga, vårdaktiva och till myndigheter och beslutsfattare. Sällskapet skall vara remissinstans och agera som ”påtryckare” i för sällskapet angelägna frågor.

Verksamhet: Sällskapet består av en styrelse och 7 arbetsutskott samt samordnar sin verksamhet med det Svenska Neuroregister (http://neuroreg.se). De 7 utskottens olika arbetsområden är redigering och sammanställning av information och handböcker (redaktionell grupp), rehabilitering och läkemedel. Årligen håller sällskapet 1-2 större nationella möten. Sällskapet skall också anordna workshops och utbildningar samt arbeta för att förlägga internationella symposier och kongresser i Sverige. Genom MS-forskningsfonden stöttas svensk MS-forskning med stipendium. Sällskapet ansvarar för att utveckla vårdprogram och riktlinjer för vård, rehabilitering och farmakologisk behandling av MS. Sällskapet håller en webbaserad metodbok i MS vård aktuell. En bok om MS som riktar sig till allmänheten, patienter och anhöriga har också tagits fram.

Ekonomi: Sällskapet finansieras genom bidrag från organisationer samt via medlemsavgifter.