Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Eskilstuna Samskytte

Följ

Eskilstuna Samskytte

Följ oss för uppdateringar
Följ
Samskyttet
Samskyttet

Kontaktinformation

Namn Samskyttet

Om Eskilstuna Samskytte

Historik
Eskilstunaskyttets Samarbetsorganisation, officiellt kallat Samskyttet, bildades 1973 då Hugelsta Skyttecentrum tillkommit, egentligen på uppmaning från Eskilstuna Kommun och Idrotts- och Fritidsstyrelsen. Orsaken var att Idrotts- och Fritidsstyrelsen ville ha en motpart att diskutera med och inte ett antal föreningar. Samskyttet skulle betala till Fritidsförvaltningen en hyra av 100:- kr per år vilket stod sig fram till sekelskiftet 2000.

I den överenskommelse som tecknades mellan Samskyttet och Idrotts- och Fritidsstyrelsen åtog sig Fritidsstyrelsen att svara för i stort samtliga kostnader för underhåll, skötsel och driftskostnader och Samskyttet för fördelning av tider, vård och underhåll av materiel, städning och servering.

Utveckling
I mitten av 1980-talet påbörjades arbetet med Jaktskyttebanorna. Att Samskyttet påtog sig att vara projektansvariga berodde bl. a på att Samskyttet som organisation kunde erhålla externa bidrag till uppförandet jaktskyttebanorna och då framför allt 80-m älgbanorna. Just att vi kunde få externa medel gjorde kommunen mer positiv.
Förutom de skjutbanor som uppfördes på 70-talet har efterhand flera skjutplatser tillkommit inom skyttecentrums område. Hit hör även en vacker bana för bågskytte. De senare har tillkommit genom eget arbete från de olika föreningarna.
När sedan inomhusbanorna i Munktellarenan tillkom fick Samskyttet också ta på sig ett liknande ansvar som för Hugelsta Skyttecentrum, innebärande att svara för förbrukningsmateriel, underhåll av utrustning och fördelning av skjuttider samt hyra.
I slutet av 90-talet var 19 föreningar/organisationer anslutna till Samskyttet.

Nuläge
Samskyttet är idag vad gäller samtliga anläggningar den naturliga samtalsparten med Kultur- och Fritidsförvaltningen då föreningarna och klubbarna så önskar och inte minst då diskussionen rör anläggningarnas underhåll och annat av gemensam karaktär.
Samskyttet svarar också för fördelning av tider på Skyttecentrum och i Munktellarenan.
2012 var 16 föreningar eller organisationer knutna till Samskyttet.