Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ränneslövs GIF

Följ

Ränneslövs GIF

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ränneslövs GIF
Välj lag

Kontaktinformation

Namn Ränneslövs GIF
Adress Idrottsvägen 7, Björkvallen
Postadress 31295 LAHOLM
E-post rgif.kansli@telia.com
Orgnr 849200-3168
Kontonr Bankgiro: 5767-5886

Om Ränneslövs GIF

Det var 1945 som man återupptog det idrottsarbete som sedan 1939 varit helt vilande. Den 2 mars 1934 är annars det datum som gäller för bildandet av Ränneslövs Bollklubb, men den upphörde med sin verksamhet när kriget bröt ut 1939. Dock kände den sist valda styrelsen ansvar även för de kommande åren, och i början av 1945 ansåg den det dags att söka få liv i idrottsarbetet. Det lyckades och den 21 augusti förekom ett årsmöte, där beslut fattades att namnet på föreningen skulle vara Ränneslövs GIF. Som inledningsvis antyddes har det under årens lopp till största delen blivit fotboll det rörts sig om, dock har sporadiskt förekommit gymnastik och bordtennis. En idrottsplats är en av de viktigaste förutsättningarna för en idrottsförenings aktiviteter. I samband med bildandet 1945 kom det till stånd en särskild idrottsplatsförening, som hade som uppgift att på bästa sätt lösa denna fråga. Genom andelsteckning erhölls erforderliga medel till att anskaffa mark lämplig till idrottsplats och denna kom snabbt till stånd. Idrottsplatsföreningen umgicks även med planer på att det skulle anläggas en fullständig idrottsplats, således även omfatta löp och hoppbanor.

1947 beslöts att en klubbstuga skulle byggas, med två omklädningsrum, domarrum och ett utrymme för kiosk.

1948 beslöts att ordna med duschmöjligheter.

1949 anslog kommunen 15,000 kronor till en idrottsplats. Av detta belopp utgjorde 6000 kronor lösen av de andelar idrottsplatsföreningen hade fått tecknade och de 9000 kronor var avsedda för en planering av idrottsplatsen.

1951 beslöts att sända en skrivelse till Riksidrottsförbundet med begäran om ett kostnadsförslag på en fotbollsplan med löparbanor. Under arbetet med den nya planen spelades matcherna på en provisorisk plan väster om den nuvarande träningsplanen.

1953 vid seriestarten den 2 augusti spelade pojkarna på den nya planen.

1957 flyttades klubbstugan till den södra sidan av området, en tillbyggnad gjordes med två duschrum och hydrofor installerades, vatten och avloppsfrågan löstes.

1966 iordningställande av parkering till träningsplan och uppsättning av elljus.

1968 beslutades om tillbyggnad av klubbstugan, tillsammans med Tennisklubben. I källaren har iordningställts en klubblokal och varmvattenberedare och elvärme har installerats samt anslutning till kommunens avlopp gjorts.

1975 anlades en ny träningsplan.

1983 anlade föreningen en egen stenmjölsplan som försågs med elljus.

1984 färdigställdes tillbyggnaden av klubbstuga, med stor arbetsinsats av medlemmarna. Till detta arbete söktes anslag från Riksidrottsförbundet sökts och ett bidrag på 5000 kronor beviljades.

1994 påbörjades arbete med bevattning och slutfördes våren 95.

Björkvallen har under årens lopp utvecklats till en mycket fin idrottsanläggning. Idag finns där tre fotbollsplaner med gräs och en stenmjölsarena och ett välutrustat klubbhus.