Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om DKW_MC_KLUBBEN

Följ

DKW_MC_KLUBBEN

Följ oss för uppdateringar
Följ
DKW_MC_KLUBBEN
DKW_MC_KLUBBEN

Kontaktinformation

Namn DKW_MC_KLUBBEN
E-post r.u.walter@outlook.com
Orgnr

Om DKW_MC_KLUBBEN

DKW-Mc-Klubben bildades i Uppsala 1985. Syftet med föreningen var att med råd-
givning samt hjälp med anskaffning av reservdelar försöka få igång de DKW-
maskiner, som vi visste fanns i landet men som inte var körklara. Ett 30-tal personer kom med vid starten, idag ligger medlemsantalet på c:a 330 st.
Vi har också medemmar i Norge, Finland och Tyskland. Klubben är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet, (MHRF) där våra medlemmar kan få försäkring
för motorcyklarna. För att sköta försäkringarna har tillsatts besiktningsmän på
fler orter i landet. När det gäller medlemmarna utanför Sverige finns ombud
i Norge och Tyskland. Klubben har också byggt upp ett reservdelslager, dess-
utom köps reservdelar in från Tyskland där viss nytillverkning pågår.
Aktiviteter under året är vårt årsmöte och DKW-runda, vanligen i augusti,
dessutom en s.k. vinterträff i mitten av januari. Platserna för träffarna varierar
i landet. Medlemmarna erhåller 2-3 utskick per år med information om verksamheten, tekniska råd samt annonsblad med köp- och säljannonser.
Ägare av N.V.maskiner med DKW-motorer är också välkomna i klubben.
För att bli medlem: Sätt in 250 kr på plusgirokontot och ange namn och adress så kommer ytterligare uppgifter om klubben.
Årsavgiften är 150:- Inträdesavgift 100:- Familjemedlem 75:-
Klubbens Plusgirokonto 836278-2, Bankgiro 375-1922.
SWIFT-adress NDEASESS IBAN-nr SE0895000099603408362782.
Klubbens organisationsnummer 802451-3973.
Klubbens adress: Uno Walter, Båtsman Nähls Väg 67, 173 60 Spånga.
Tel: 08-7601837 E-Mail:r.u.walter@outlook.com eller dkw-mc-klubben@telia.com