Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Åkersberga HK

Följ

Åkersberga Handbollsklubb

Följ oss för uppdateringar
Följ
Åkersberga HK
Välj lag

Kontaktinformation

Namn Åkersberga HK
Adress Bergavägen 21
Postadress 18430 Åkersberga
E-post info@akersbergahk.com
Orgnr 812000-2749
Kontonr Bankgiro 5877-1718
Herrlag / P-19

Om Åkersberga HK

I januari 1985 beslutade handbollsektionen i IFK Österåker att bilda en egen förening med enbart handboll på programmet, Åkersberga handbollklubb bildades.
Viljan att stå på egna ben och lättare kunna profilera handbollen i Österåker var huvudorsaken till bildandet av Åkersberga HK.
Klubbens satsning att etablera sporten bland pojkar och flickor i kommunen har varit framgångsrik genom åren.

Åkersberga HK´s föreningspolicy

Vår klubbidé skall tjäna som stöd i det pågående arbetet och beskriver de grundläggande tankarna bakom vår verksamhet.
Idrottsligt:
skall Åkersberga HK ......
Erbjuda alla intresserade barn och ungdomar möjlighet att träna och spela handboll.
Betona det roliga med handboll och i de yngre åldrarna framhålla lekmomentet.
Ge utbildning i både lagspel och individuella färdigheter med hänsyn till ålder och individ.
Ge spelare, ledare och föräldrar fostran i kamratskap, laganda - klubbanda och juste uppträdande på och vid sidan av planen i med och motgång.
Vara en förening för hela familjen där alla ges möjlighet att delta på olika sätt.
Rekrytera och introducera föräldrar till att bli nya ledare och erbjuda alla ledare utbildning för sin uppgift.
Genom gott samarbete såväl internt mellan spelare, ledare och föräldrar, som externt mellan förbunden, handbollsklubbar och kommunens organ skapa intresse för och kring handbollen som en meningsfull och aktiv fritidssysselsättning.
Verka för en god intern samverkan mellan lagen.
Bedriva utbildning av ungdomsspelare i enlighet med en stegrad utbildningsplan.
Ledare och spelare som inte satsar på att nå fram till det bästa skall stimuleras att arbeta vidare på den nivå de känner för.
Erbjuda alla spelare en väl planerad och genomförd tränings- och tävlingsverksamhet.
Ungdomsverksamheten är den bas som skall leda vår klubbidé framåt.
Målet för ÅHK:s spelare när de lämnar ungdomshandbollen är att de skall vara tekniskt, taktiskt, fysiskt och psykiskt väl förbereda för junior och senare seniorhandboll.

Socialt:
Föreningens medlemmar skall trivas och fungera tillsammans. De skall sträva efter att kombinera eget initiativ med brett samarbete. De skall ha rätt att driva den linje de tror på, men vara lyhörd för andra idéer än de egna. Föreningen skall stödja de medlemmar som behöver hjälp, samtidigt skall föreningen ha rätt att markera sin ståndpunkt när någon medlem eller ledare uppvisar ett beteende som ej överens stämmer med föreningens värderingar.

Verksamhetsplan
Ekonomiskt:
Föreningens verksamhet skall bygga på ideellt arbete. Föreningen skall inte basera sin verksamhet på lånade pengar. Föreningen skall sköta sin verksamhet affärsmässigt och ekonomi enligt god redovisningssed.

Handbollskolan:
Satsningen på handbollsverksamheten för 7 - 8 åringar skall fortsätta och utvecklas mer. Handbollsskolan startar i September/Oktober och pågår till april. Träningen, med tonvikt på bollek, bedrivs en gång i veckan. Målsättningen är att få så stora grupper att minst ett nytt pojk- respektive flicklag, med spelare i rätt ålder kan anmälas till seriespel kommande säsong.

Ungdomsverksamheten:
Föreningens ungdomsverksamhet omfattas av åldrarna 8 - 18 år. Vår målsättning är att engagera och aktivera alla ungdomar som vill vara med, detta för att få en breddverksamhet i alla åldrar. Det är viktigt att alla som är med även får delta aktivt och spela så att inte någon tröttnar. Samtliga ungdomslag skall delta i seriespelet. Lagens träningar för säsongen startar i samband med skolstarten i augusti. Alla lag utom de yngsta åldersklassen tränar två gånger i veckan. All träning skall bedrivas med planering och vara målmedveten. U12- ungdom 12 år och äldre bör varje säsong delta i minst en större nationell turnering med övernattning.

Seniorverksamheten:
För säsongen 2021/22 har vi ett damlag i division 2, och ett herrlag i div 4. På herrsidan har vi ett samarbete med Täby HBK, med möjlighet till spel i högre divisioner.

Utbildning:
Föreningens målsättning är att alla idrottsledare skall genomgå för dem anpassade grund- och fortsättningskurser avseende instruktörer, ungdomsledare, domare och administrativa ledare. Föreningens målsättning är även att engagera fler idrottsintresserade föräldrar till föreningens verksamhet och att utbilda dessa. Utbildning av ledare i egen regi skall göras då möjlighet finns. Målsättningen är också att genomföra temakvällar med vissa träningsmoment under ledning av erfarna instruktörer.

Föreningsverksamhet och Aktiviteter
Regelbundna lagledare och tränarträffar skall genomföras.
Samtliga hemmaarrangemang skall ordnas med cafeteria och funktionärer.
De olika lagen ges ansvar för hemmaarrangemangen, sk hallansvar. Varje lag får ett eller två hallansvar per termin, dvs 2-4 per säsong.
Skolmästerskapet "Handbollstrean" skall om möjlighet och intresse finns från kommunens skolor, genomföras årligen.