• VIBF Extra Föreningsstämma

    Onsdagen den 7 oktober kl 19:00 i Kronängsskolans Aula. Aktuella dokument finns på föreningens hemsida under menyn ”Mer”, ”Dokument”, ”Extra Föreningsstämma 2020”. Efter genomgång tillsammans med Svenska Innebandyförbundets jurist av föreningens stadgar som gällde inför ordinarie Årsmöte, framkom att röstlängden för den Extra Föreningsstämman måste ha samma röstlängd som för årsmötet. På grund av rådande omständigheter kring COVID-19, ber vi alla att följa de generella rekommendationer och regler som gäller på plats för att minimera spridningsrisken. Detta innebär bland annat att vi alla hjälps åt att hålla avstånd till varandra samt att det kommer finnas handsprit och munskydd på plats. Vaxholms IBF 30 sep 0kommentarer
  • EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 7 OKTOBER

    Vaxholms Innebandy Förening kallar till Extra Föreningsstämma Tid: Onsdag den 7 oktober 2020 kl. 19:00. Plats: Meddelas senare med anledning av rådande restriktioner och rekommendationer avseende Covid-19. Med anledning av rådande restriktioner och rekommendationer avseende Covid-19 måste närvaro föranmälas till info@vaxholmsinnebandy.se senast två veckor före mötet, för att stämman ska kunna organiseras på ett enligt rekommendationerna säkert sätt. Motioner avseende de aktuella posterna (7 & 8) enligt nedan dagordning skickas till info@vaxholmsinnebandy.se senast onsdag den 23 september 2020. Inga övriga poster kommer att behandlas vid den Extra Föreningsstämman.   Handlingar som rör den Extra Föreningsstämman kommer att finnas tillgängliga på hemsidan from den 30 september 2020.   Alla medlemmar är välkomna!   Dagordning   1. Öppnande av den extra föreningsstämman 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av protokolljusterare och rösträknare 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 6. Fastställande av föredragningslista/dagordning 7. Fastställande av föreningsavgifter 8. Behandling av förslag till uppdaterad ”Policy avseende sponsorer/samarbetspartners och reklam”. En policy är normalt inte en fråga för Föreningsstämman, men med anledning av att ”Avtal sponsorer/samarbetspartners” tidigare låg i föreningens Stadgar beslutas denna på Extra Föreningsstämman 9. Mötets avslutning Vaxholms IBF 9 sep 2kommentarer
  • Årsmöte 2020

    Nu finns handlingar som rör Årsmötet, torsdag den 27 augusti kl 19:00 i Spegelsalen, att hämta under "Mer/Dokument/Årsmöte 2020", https://www.laget.se/VIBF/Document. Vaxholms IBF 21 aug 0kommentarer
  • Visa fler nyheter