På bandydelen av Sapa Arena har sex av 18 takstolar lyfts på plats, på dessa takstolar har det också monterats tak.

Du måste logga in för att kommentera

Logga in