• Uppdatering gällande Covid 19

    Hej på er!Nedan följer information från föreningen gällande hur vi ska bedriva vår verksamhet. Vi fortsätter som vanligt med det upplägg vi har nu, dock kommer vi att från v.48 få en förändring i träningstid på måndagar där vi kommer att träna i A hallen 19.50-20.45 istället. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hej alla engagerade spelare, ledare och föräldrar! Igår torsdag 19 nov samlade RF/SISU och Svenska hockeyförbundet till en Teams-träff för alla hockeyföreningar i distrikten Örebro län/Västmanland/Östergötland för att informera och diskutera coronasituationen utifrån ishockeyns perspektiv. Vi vill från föreningens sida ger er alla en direkt information om vad som togs upp i detta och framförallt nå ut med de tydliga budskap som Svenska hockeyförbundet nationellt vill framföra ut till alla regioner, lag och aktiva. Då vi inom ÖHU vill agera som förebilder för andra, upplever vi att vi med allas er hjälp kan bidra till att fortsatt agera för att bromsa smittan. Vi håller i och håller ut! Denna information till er alla idag ska vi komma ihåg bygger på att våra nuvarande lokala allmänna råd för Region Örebro Län fortsatt gäller, men löper också ut efter 24 november. Vad regeringens beslut blir framåt ska sen komma här inom kort och det vet vi inget om i dagsläget utan får återkomma till när vi vet mer om vad det kommer att innebära för vår verksamhet. Vi hoppas alla har överseende med att det kan komma ut info med kort varsel då. Inget som sades på mötet igår viskade om vad som kommer att gälla barn- och ungdomsidrott utan alla hoppas såklart bara att träning för barn och ungdomar fortsatt kan undantas. Förbunden och föreningarna kommer såklart att acceptera och respektera framtida beslut oavsett. Det viktigaste som togs upp på mötet igår var:• Anders Wahlström (ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten på Svenska ishockeyförbundet) hade en genomgång och återkoppling på hur man från förbundet (SIF) ser på coronaläget nationellt samt berättade att de tillsammans med FHM suttit ner och fått hjälp med vilka råd man ska ha ut till regioner, distrikt och klubbarna. o Anders tryckte på att det är oerhört viktigt att alla föreningar, lag och ledare/föräldrar fortsätter följa alla de råd och riktlinjer som FHM sätter. För oss i ÖHU är det att strikt följa de lokala allmänna råd som finns i regionen. o Anders berättade även att SIF genom Riksidrottsförbundet har lämnat in sitt svar på regeringens remiss och att man oavsett besked inom kort kommer att göra allt man kan för att bromsa smittspridningen. I grunden handlar detta om att stoppa en pandemi och avlasta alla de som arbetar inom vård och omsorg. Hockeyn och idrotten är viktig för våra barn och ungdomar, men vi behöver se den större bilden av samhället med och bidra med allt vi kan även inom hockeyn. o SIF och RF/SISU trycker även på det att ”ta inga genvägar” och ”leta inga kryphål”. Det är allvar och vi har alla ett stort ansvar. Varje beslut behöver värderas för vår egen och andras skull. o Inga nya beslut kring matcher och tävling är ännu fattade utan man väntar framförallt in vad regeringens beslut framåt blir och kommer efter det att agera i frågan. Förhoppningen där sen är att fatta beslut mer regionalt eller nationellt så att inte våra distriktsserier påverkas av om vi har lag i andra regioner/distrikt. o Från SIFs sida handlar det nu om påminna alla att följa de anpassningar som varje förening sätter utifrån de nationella och lokala råd som finns. o Nere landets alla ishallar kommer inom kort även en påminnande information att sättas upp, om hur vi inom svensk hockey bör agera. Detta håller vi på att ta fram för att inom kort sätta upp nere på Trängen. • Det vi i ÖHU sammanfattar från mötet igår är att vi som förening snabbt tog bra beslut när de lokala allmänna råden infördes för några veckor sedan och att ni lag redan gjort bra anpassningar i linje med en smittskyddssäker verksamhet. Detta genom att informera lagen, hålla avstånd, dela lagen i mindre träningsgrupper när vi kunnat och få spelarna att komma ner ombytta för att undvika trängsel i omklädningsrum eller anpassat detta för att fungera för de äldre spelarna. Här har framförallt vi vuxna ett stort ansvar att lära våra barn och ungdomar rätt beteenden. Ett stort tack till alla där ute som bidrar till detta och visar gott föredöme!• Vi vill från föreningens håll upprepa de kontaktvägar som gick ut här på laget-sidan 3 november i samband med att de lokala allmänna råden kom. o Vart vänder vi i lagen oss om vi har frågor eller funderingar kring träningar och rutiner kring dessa?? I första hand hanteras de direkta frågorna inom laget av era teamledare och tränargruppen. Dessa personer kan svara på de flesta av frågorna och kan även vid behov summera alla obesvarade frågor och skicka till kansliet som hjälper er vidare om så behövs.? Om ni i laget behöver ta beslut som eventuellt kan frångå ovanstående riktlinjer så skall detta alltid tas upp med ÖHU kansli som hjälper er i beslutsfattandet.? Ni når lagen via ert lags team-mejl eller annan utsedda kanal som ni valt i laget. Kansliet nås på kansli@orebrohockeyungdom.se Att fortsatt få bedriva och ge alla våra barn och unga möjlighet till träning och rörelse är så oerhört viktigt. Vi är stolta över allt vi i föreningen gör i denna svåra tid – både runt respektive lag av spelare och ledare, men inte minst den stöttning som alla ni föräldrar och vårdnadshavare gör för alla våra aktiva för att få verksamheten att fungera. Stort tack! Vi håller nu i och håller ut! / ÖHU Kansli Team 06 21 nov 2020 0kommentarer
  • Information från föreningen angående Covid-19

    Hej !Följande instruktioner har skickats ut från föreningen relaterat till de nya restriktionerna som gäller.-------------------------------------------------------------------Fortsättning på tidigare Coronainformation och vad som gäller om vi får bekräftade smittade som tillhör våra lag. För att vi som förening ska kunna ta de beslut som förväntas av oss behöver vi även lägga ett ansvar på våra föräldrar och ledare. Allt för att kunna erbjuda spel och träning på bästa möjliga sätt.Grundregel- Spelare, ledare och anhöriga stannar hemma om de har symptom och ombeds följa gällande riktlinjer från folkhälsomyndigheten (FHM) och 1177.se.Om en spelare eller ledare (som deltagit runt laget) får bekräftat Covid -19:1a. Följ gällande riktlinjer från FHM och 1177.se samt de råd ni fått från sjukvården.1b. Du som förälder till spelaren kontaktar lagledaren i ert barns lag. Kontakten med lagledaren sker om det finns risk att spelaren/ledaren under inkubationstiden har närvarat kring laget.2. Lagledaren informerar alla föräldrar i laget via ett utskick att det kan finnas smitta i laget. Vi går i detta utskick ej ut och namnger vem det handlar om. Alla som rört sig runt laget kan ha exponerats och man bör vidta försiktighet och vara observant på eventuella symptom.3. Lagledaren kontaktar ÖHU kansli, som konsulterar situationen med laget och beslutar om vilka åtgärder som ska tas.4. Styrelsen kan besluta om vi behöver vidta ytterligare åtgärder för att säkra verksamheten.Även för att kunna strama åt verksamheten ännu mer så kommer följande att gälla from nästa vecka:Varje spelare tränar endast med det Team individen tillhör. Alltså inga Camper och spel med andra lag.Flickor som spelar i Flickor A tränar från och med måndag med ett Team på pojksidan, alternativt med Flickor B.I största möjliga mån försöker vi hitta alternativ till att dela på träningsgrupperna där det är ett större antal individer. Det kan handla om att t.ex lägga till träningar på helgerna.Fortfarande samma antal träning för varje enskild individ.Försöka att undvika närkampsspel på isen i den mån det går. Fokus kan ligga på det individuella.All fysträning sker individuellt.Tack! / ÖHU Kansli & Styrelsen Team 06 6 nov 2020 0kommentarer
  • Information och riktlinjer för oss i ÖHU

    Med anledning av de skärpta riktlinjerna (till och med 24 nov 2020) för Region Örebro län som idag (3 nov 2020) presenterades av regering och FHM har vi i ÖHU valt att tydliggöra hur vi inom lag och förening ska bidra till att ta ansvar för att hålla nere den allt mer ökade smittspridningen.Vi kommer ge våra barn och ungdomar fortsatt möjlighet till rörelse och träning - vilket är positivt, sett utifrån den skärpning som kom idag. Barn och ungdomar födda 2005 eller senare tillåts träning, vilket vi kommer att ge möjlighet till för spelarna födda inom detta åldersspann. Era lags träningstider ligger alltså kvar som planerat. ÖHU vill här punkta upp några viktig åtgärder som vi vill att lagen i vår förening följer och tar ansvar inom:* Ombyte inför och efter träning ska ske hemma och endast de sista nödvändiga förberedelserna såsom exempelvis skridskosnörning, påklädning av träningströjor och eventuellt målvaktsutrustning kan göras i hallarnas omklädningsrum. * Här ska vi även hjälpas åt att hålla avstånd och vara noggranna med handhygien och att undvika närkontakt.Har ert lag förråd i hallarna gäller detta efter er första träning efter denna information så att ni kan ta med utrustningen hem, men sedan gäller ovanstående punkt tills vidare under tiden för de striktare riktlinjerna från FHM (för närvarande till och med 24 nov).* Vid träning är det endast spelare, ledare och funktionär som tillåts vara inne i ishallen. Alla anhöriga och gäster ombeds stanna utanför och där hålla avstånd.* Dusch i samband med träning ombeds att göras hemma.* Varje lag ansvarar även för att sköta en smittsäker miljö omkring sina förråd samt runt spelarnas flaskor, handdukar och annat som kan vara direkta smittoytor. Hur påverkar detta kommande matcher/poolspel/cuper som ligger inom tidsspannet från idag fram till och med 24 november, dit de skärpta riktlinjerna sträcker sig?* Matcher för lag inom berörd region både på borta och hemmaplan skjuts upp/flyttas fram. Alltså alla planerade matcher/poolspel/cuper under perioden 3/11 till och med 24/11 är inställda från förbundet. Samtliga föreningar har idag 3 nov fått denna info till sig från Region Väst (som vi tillhör). * Träning som bedrivs ska anpassas till mer individuell för att undvika närkamper i möjligaste mån. Individuell fysträning för spelare födda tidigare än 2005 kan bedrivas, i första hand utomhus.Vart vänder vi i lagen oss om vi har frågor eller funderingar kring träningar och rutiner kring dessa?* I första hand hanteras de direkta frågorna inom laget av era teamledare och tränargruppen. Dessa personer kan svara på de flesta av frågorna och kan även vid behov summera alla obesvarade frågor och skicka till kansliet som hjälper er vidare om så behövs. * Om ni i laget behöver ta beslut som eventuellt kan frångå ovanstående riktlinjer så skall detta alltid tas upp med ÖHU kansli som hjälper er i beslutsfattandet. * Ni når lagen via ert lags team-mejl eller annan utsedda kanal som ni valt i laget. Kansliet nås på kansli@orebrohockeyungdom.se Nu hoppas vi att alla spelare, ledare och föräldrar är med och bidrar i detta genom att följa de nya riktlinjerna från FHM, så vi kan få en säsong framöver sen som blir som vi önskar att den ska vara. Allt vi vill är att ge barnen och ungdomarna möjlighet till hockey, kompisar och kul! /Örebro Hockey Ungdom Team 06 3 nov 2020 0kommentarer
  • Visa fler nyheter