• ÅRSMÖTET 2021

  Föreningen Säffle-Båts årsmöte i februari 2021. Kallelse och röstningsunderlag för medlemmar i Föreningen Säffle-Båt Vi befinner oss i en pågående coronapandemi som förhindrar fysiska möten. Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög spridning av covid-19. Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen gäller till 2021-12-31. Det betyder att föreningsstyrelser inför ett årsmöte får besluta att medlemmarna före årsmötet ska kunna utöva sin rösträtt med e-post eller med brev. För att kunna genomföra ett årsmöte i februari 2021 har Föreningen Säffle-Båts styrelse beslutat att hålla årsmötet enligt regeringens nya tillfälliga lag som torde omfatta även ideella föreningar. Medlemmarna får epost/brev med information och ett av styrelsen färdigt upprättat årsmötesprotokoll för 2021. Här hittar du: 1. Årsmötesprotokoll 2021 2. UNDERLAG Kallelse till ordinarie årsmöte Verksamhetsberättelse med ekonomiredovisning samt revisionsberättelse för 2020 Verksamhetsplan och budget för 2021 Du kan endast rösta ja eller nej till det bifogade årsmötesprotokollet i sin helhet. Svar skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 21 februari 2021 kl. 12.00. Du kan svara/rösta på två sätt: 1. Använd funktionen svara på utskickad e-post eller skicka en separat e-post och svara JA eller NEJ med ditt namn och kontaktuppgifter. 2. Skriv JA eller NEJ på ett papper märkt ”Årsmöte 2021” med ditt namn och kontakt- uppgifter och skicka det med post till nedanstående adress. Svar skickas till: e-post: matti.sairio@telia.com Post: Föreningen Säffle-Båt c/o Matti Sairio Ängsgatan 27 661 42 Säffle Inkomna svar sammanställs, röstavgivare stäms av mot medlemsförteckning. Utfallet tas upp och protokollförs på styrelsemöte 2021-02-22. Om färre än 10% av de röstberättigade medlemmarna röstar nej är protokollet godkänt. Resultatet av omröstningen hanteras av Föreningen Säffle-Båts styrelse 21/2 kl 18.00 och offentliggörs genom ett justerat styrelsemötesprotokoll som skickas via e-post till medlemmarna och publiceras på Föreningen Säffle-Båts hemsida. Om du har frågor – kontakta Matti Sairio. 0734 10 10 14, matti.sairio@telia.com Med vänlig hälsning Föreningen Säffle-Båts styrelse Förening. SÄFFLE-BÅT 2 feb 2021 0kommentarer
 • Förarbevis i Åmål

  Klicka nedan Förarbevis - utbildning Förening. SÄFFLE-BÅT 6 okt 2020 0kommentarer
 • Grindlåset på Stacka östra

  Grindlåset på Stacka östra har varit svåröppnat men är nu fixat. Förening. SÄFFLE-BÅT 14 sep 2020 0kommentarer
 • Skadegörelse på bil vid Kvarnbryggorna

  Ur Säffletidningen 2020-08-25 Skadegörelse på båtfolkets bilar UPPDATERAD: 2020-08-25 16:23 PUBLICERAD: 2020-08-25 14:30 Alla fyra däcken på Bosse Eliassons bil var sönderskurna då han kom tillbaka från sjön. Flera gånger har båtägare i Säffle kommit hem från sjön och upptäckt att deras parkerade bilar har blivit utsatta för skadegörelse. Senast på tisdagen polisanmäldes en skadegörelse som sannolikt skedde natten till tisdagen vid båtbryggorna söder om Solparken, de så kallade Kvarnbryggorna. – När vi kom hem efter några dagar till sjöss upptäckte vi att någon hade roat sig med att skära sönder alla fyra däcken på bilen, berättar Bosse Eliasson. – Man blir på ren svenska heligt förbannad och undrar vad det är för människor som finner nöje i så meningslös skadegörelse, säger han. Det var inte första gången som båtägarna har drabbats av skadegörelse. – Nej, det här har upprepats. Det är tredje gången som det inträffar och det är olika bilägare som drabbats varje gång, berättar Bosse. Han ser ett visst mönster i vandaliseringen. – Första skadegörelsen skedde i början av juni. Det upphörde under sommarlovet men har fortsatt igen nu när skolorna börjat igen, konstaterar han. Polisen tar gärna emot tips om det är någon som har sett något misstänkt vid de aktuella bryggorna. Claes Östraman Förening. SÄFFLE-BÅT 25 aug 2020 0kommentarer
 • Visa fler nyheter