• Enkät undersökning för dom äldre lagen

    Under November månad kommer Mariebo IK att genomföra en enkätundersökning bland våra äldre lag i förening. Enkäten kommer att skickas ut via mail på de registrerade mailadresserna på laget.se Syftet med denna enkät är att få en överblick av åsikter/upplevelser från dessa lag i föreningen. En enkät har tidigare skickats ut till yngre lag och dess vårdnadshavare i samband med arbetet med Diplomerad förening men vi vill förstås höra från våra äldre spelare också. Svaren som är anonyma kommer att behandlas av styrelsen och ligga till grund för styrelsens fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbete av föreningen. Enkäten är frivillig och vill man inte svara på hela eller delar av undersökningen finns alltid möjligheten att hoppa över en eller flera frågor. För att få ett bra underlag hoppas vi förstås på att så många som möjligt väljer att dela med sig av sina åsikter och upplevelser genom att medverka i enkäten. Vänligen notera - om du som förälder har din mailadress registrerad som mail hos din ungdom på laget.se, vänligen ge ungdomen möjlighet att svara på enkäten via den registrerade mailen. Tack på förhand för ditt bidrag! /Carl-Johan - Ordf. Mariebo IK Div. 3 Damer för 19 dagar sedan 0kommentarer
  • Enkät undersökning för dom äldre lagen

    Under November månad kommer Mariebo IK att genomföra en enkätundersökning bland våra äldre lag i förening. Enkäten kommer att skickas ut via mail på de registrerade mailadresserna på laget.se Syftet med denna enkät är att få en överblick av åsikter/upplevelser från dessa lag i föreningen. En enkät har tidigare skickats ut till yngre lag och dess vårdnadshavare i samband med arbetet med Diplomerad förening men vi vill förstås höra från våra äldre spelare också. Svaren som är anonyma kommer att behandlas av styrelsen och ligga till grund för styrelsens fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbete av föreningen. Enkäten är frivillig och vill man inte svara på hela eller delar av undersökningen finns alltid möjligheten att hoppa över en eller flera frågor. För att få ett bra underlag hoppas vi förstås på att så många som möjligt väljer att dela med sig av sina åsikter och upplevelser genom att medverka i enkäten. Vänligen notera - om du som förälder har din mailadress registrerad som mail hos din ungdom på laget.se, vänligen ge ungdomen möjlighet att svara på enkäten via den registrerade mailen. Tack på förhand för ditt bidrag! /Carl-Johan - Ordf. Mariebo IK A-lag Herrar för 19 dagar sedan 0kommentarer
  • Enkät undersökning för dom äldre lagen

    Under November månad kommer Mariebo IK att genomföra en enkätundersökning bland våra äldre lag i förening. Enkäten kommer att skickas ut via mail på de registrerade mailadresserna på laget.se Syftet med denna enkät är att få en överblick av åsikter/upplevelser från dessa lag i föreningen. En enkät har tidigare skickats ut till yngre lag och dess vårdnadshavare i samband med arbetet med Diplomerad förening men vi vill förstås höra från våra äldre spelare också. Svaren som är anonyma kommer att behandlas av styrelsen och ligga till grund för styrelsens fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbete av föreningen. Enkäten är frivillig och vill man inte svara på hela eller delar av undersökningen finns alltid möjligheten att hoppa över en eller flera frågor. För att få ett bra underlag hoppas vi förstås på att så många som möjligt väljer att dela med sig av sina åsikter och upplevelser genom att medverka i enkäten. Vänligen notera - om du som förälder har din mailadress registrerad som mail hos din ungdom på laget.se, vänligen ge ungdomen möjlighet att svara på enkäten via den registrerade mailen. Tack på förhand för ditt bidrag! /Carl-Johan - Ordf. Mariebo IK A-lag Damer för 19 dagar sedan 0kommentarer
  • Visa fler nyheter