• Gräsroten

    Hej, gräsroten gav oss 70 000kr i år! Mariebo IK 17 days ago 0kommentarer
  • Valberedningen informerar, val till styrelsen 2021

    MIK:s styrelse består av ordförande, 8 ledamöter och 2 suppleanter. Mandatperioden för ordföranden är 1 år och för övriga ledamöter 2 år. Vid nästa årsmöte 2021 ska bland annat en ny ordförande för MIK väljas då Henrik Lefvert, som har gjort ett fantastiskt arbete för klubben, har valt att inte ställa upp för en period till. Styrelsen ser i dagsläget ut på följande sätt: Ordförande: Henrik Lefvert Vice ordförande Eva Gunnarsson, omval Kassör Helena Lundqvist Sekreterare Linda Uysal Ledamot Calle Andersson Ledamot Fredric Jonsson, omval Ledamot Jonas Neth, omval Ledamot Anders Lindahl, omval Ledamot Johan Friberg Suppleant 1 Christian Blick, omval Suppleant 2 Ashley Boozer, omval Nomineringar: Förslag på kandidater kan skickas till valberedningen via e-post eller telefon senast den 1 december 2020. Motivera gärna varför du nominerar den här kandidaten och vad du tror att hen kan bidra med i styrelsearbetet. Är du själv intresserad kan du självklart nominera dig själv! Kontakta gärna oss i valberedningen om du har några frågor eller vill diskutera något. Valberedningens förslag kommer att sändas ut tillsammans med övriga möteshandlingar inför årsmötet. Varmt välkomna med förslag! Hälsar valberedningen Karin Hermansson, ordförande. karin.hermansson@bahnhof.se Börje Ericsson, tel 0706 345449 Marlene Ockander, marlene.ockander@gmail.com A-lag Herrar 12 nov 0kommentarer
  • Valberedningen informerar, val till styrelsen 2021

    MIK:s styrelse består av ordförande, 8 ledamöter och 2 suppleanter. Mandatperioden för ordföranden är 1 år och för övriga ledamöter 2 år. Vid nästa årsmöte 2021 ska bland annat en ny ordförande för MIK väljas då Henrik Lefvert, som har gjort ett fantastiskt arbete för klubben, har valt att inte ställa upp för en period till. Styrelsen ser i dagsläget ut på följande sätt: Ordförande: Henrik Lefvert Vice ordförande Eva Gunnarsson, omval Kassör Helena Lundqvist Sekreterare Linda Uysal Ledamot Calle Andersson Ledamot Fredric Jonsson, omval Ledamot Jonas Neth, omval Ledamot Anders Lindahl, omval Ledamot Johan Friberg Suppleant 1 Christian Blick, omval Suppleant 2 Ashley Boozer, omval Nomineringar: Förslag på kandidater kan skickas till valberedningen via e-post eller telefon senast den 1 december 2020. Motivera gärna varför du nominerar den här kandidaten och vad du tror att hen kan bidra med i styrelsearbetet. Är du själv intresserad kan du självklart nominera dig själv! Kontakta gärna oss i valberedningen om du har några frågor eller vill diskutera något. Valberedningens förslag kommer att sändas ut tillsammans med övriga möteshandlingar inför årsmötet. Varmt välkomna med förslag! Hälsar valberedningen Karin Hermansson, ordförande. karin.hermansson@bahnhof.se Börje Ericsson, tel 0706 345449 Marlene Ockander, marlene.ockander@gmail.com A-lag Damer 12 nov 1kommentar
  • Visa fler nyheter