• Nätverksträff för lokala partier.

    Den 22 september är det dags för den tredje nätverksträffen för lokala partier. Platsen är Öje, strax utanför Malung. Anmälan senast den 31 augusti 2012. Preliminärt program: 09.30 - Kaffe och smörgås 10.00 - Hela Edas lista berättar om sina framgångar i valet 2010 där de ökade från 12,3 % till 21,4 % samt presenterar lite idéer inför valet 2014. 11.00 - Studiebesök på Skinnmuseet 12.30 - Lunch 13.30 - Varje parti har möjlighet att i förväg anmäla olika frågor som man vill diskutera i nätverket 15.00 - Fika och studiebesök på Arjonmuseet 16.00 - Forts. av punkten "Varje parti har möjlighet att i förväg anmäla olika frågor som man vill diskutera i nätverket" 17.00 - Föreläsning av Anders Löwenberg * 19.00 - Middag med fullständiga rättigheter   Efter middagen samlas vi i grillkåtan på Holmen i Öje och umgås och byter erfarenheter.  Anmälan görs här: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFAxN04yZGtHX0N1ZHdEdm5rVFU1MEE6MQ Malung-Sälenpartiet 30 jun 2012 0kommentarer
  • Motion angående skyltarna i Malung-Sälens kommun

    Motion till Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 23 april 2012 angående kommunens skyltar.I kommunen finns det många olika skyltar. Vissa skyltar är det Trafikverket som äger och har ansvar för men det finns också en hel del skyltar som Malung-Sälens kommun äger och har ansvar för (såväl trafikskyltar, informationsskyltar som informationstavlor).Några skyltar har den färg och utseende som de skall ha och de står också rakt och snyggt men alltför många skyltar står eller hänger på trekvart och många av dem har nästan ingen färg kvar.För att avhjälpa detta skulle Tekniska förvaltningen kunna införa en årlig besiktningsrunda, förslagsvis när tjälen gått ur marken, och rätta till detta.Yrkar därför:Att Malung-Sälens kommun inför en årlig besiktningsrunda där man rätar upp skyltar som är sneda och byter ut skyltar som tappat färgen.Malung-Sälenpartiets kommunfullmäktigegruppAnn-Louise Eklund Per-Ola Sjödén Sigvard Axbom Malung-Sälenpartiet 22 apr 2012 0kommentarer
  • Interpellationssvar angående avstängningen av hängbron.

    Malung-Sälenpartiet ställde för någon månad sedan en interpellation till kommunalrådet Kurt Podgorski (S) och nu har svaret publicerats på dt.se.Läs gärna artikeln härInterpellationen löd:Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (S) angående hängbron i Malung.Hängbron mellan Storbyn och Backbyn är flitigt använd och en väldigt viktig skolväg som möjliggör att skolbarn kan ta sig till skolan på ett bra och trafiksäkert sätt. Man har nyligen byggt ut gång- och cykelbanan från Rosengrens och till skolorna i Malung, som en direkt förlängning av denna skolväg.Bron används också flitigt av många vuxna som går eller cyklar till sitt arbete. På Storbygärdet bor många familjer som saknar körkort och bil och för dem förkortar hängbron vägen till Centralskolan/Malung-Sälens gymnasieskola avsevärt.Hur är det då möjligt att Malung-Sälens kommun har så dålig framförhållning och bristfällig kontroll av ett så viktigt kommunikationsstråk så att man tvingas stänga av den med omedelbar verkan, och dessutom inför den stundande vintern när det på grund av snö och halka är ännu viktigare att kunna välja en väg som inte går längs en trafikerad Europaväg?Har kommunen inte genomfört några kontinuerliga kontroller överhuvudtaget? Om inte, varför?Att hängbron snarast måste åtgärdas anser vi vara en självklarhet, har du samma uppfattning? I så fall, när sätter arbetet igång och när kan bron vara användbar igen? Kommer detta arbete att ges högsta prioritet framöver? Malung-Sälenpartiets kommunfullmäktigegrupp Malung-Sälenpartiet 15 apr 2012 0kommentarer
  • Visa fler nyheter