• Viktor Hofvenstam till Östgötalaget!

    Et stort GRATTIS till Viktor Hofvenstam som tagit sig ända till Östgötalaget! Krokeks IF 8 okt 2021 8kommentarer
  • En sann eldsjäl har lämnat oss

    Tisdagen den 26 maj 2020 blev vår förening lite fattigare. Det var dagen då Kjell Widell för alltid lämnade oss. Under mer än 50 år hade Kjell ett engagemang i Krokeks IF. Hans varma hjärta klappade varmt för vår förening. Så sent som i februari i år avtackades Kjell vid vårt årsmöte. Då hade han bestämt sig att med ålderns rätt dra sig tillbaka. Kjell blev också uppmärksammad vid Östergötlands Fotbollsförbunds årsmöte i mars. Där tilldelades han deras förtjänsttecken i guld. Även RF/SISU uppmärksammade Kjells insatser genom att dekorera honom med en silvermedalj. Kjells karriär i vår förening startade 1967 då han engagerade sig som ungdomsledare och lagledare. Dessa uppdrag hade han under 16 år. Under den tiden skötte han även föreningens fotbollsplaner och hoppade också tidvis in som kanslist. Han var föreningens revisor under 50 år. Vid vårt årsmöte i februari lämnade han sin sista revisionsrapport. Men det största avtrycket Kjell har satt i vår förening och hos de flesta fotbollsspelande Krokeksbor måste ändå vara hans insatser som domare. Jag är övertygad om att hans självklara sätt att agera på planen är det som banat väg för många av våra unga föreningsdomare. Kjell hann att döma mer än 1000 matcher. Kjell blev 85 år gammal Margareta Swartz Ordförande Krokeks IF Krokeks IF 3 jun 2020 2kommentarer