• Påminnelse om Avgifter senast 25 september

  Avgifter KFUM Sundsvall Basket 21/22 Medlemsavgift: 500 kr Medlemsavgift för hela familjen: 750 kr Träningsavgift: 500 kr per träningstillfälle i veckan. LAG A-lag Medlems avgift 500:- Träningar 4 tillfällen i veckan 2000:- Totalt att betala 2500:-* * Särskild avgift om 2000:- tillkommer och betalas senast 31/1 2022 ** När tillgången på halltider ändras och lag tilldelas fler tider höjs också avgiften. Sista datum för inbetalning av medlems- och träningsavgift för säsongen 2021/22 är 25 september 2021. (Spelare i lag deltagande i förbundsserier eller Stockholmsserier ska betalat avgifterna innan första match i resp. serie.) Inbetalningen görs till: KFUM: BG 206-8013 Märk inbetalning av MEDLEMS- OCH TRÄNINGSAVGIFT med: LAG, SPELARENS NAMN, SPELARENS PERSONNUMMER, SUMMA MEDLEMS-, och TRÄNINGSAVGIFT A-lag Herrar 21 sep 0kommentarer
 • Träningstider för säsongen ligger nu i kalandern för A-laget

  Hej! Nu ligger tiderna i kalendern för säsongen och börjar gälla från nästa vecka den 6/9! Vi kommer ha fyra träningstillfällen i veckan Mer info om matcher, avgifter, försäljningar mm kommer skickas ut närmaste veckorna. // Adam A-lag Herrar 3 sep 0kommentarer
 • Träningstider

  Årets träningstider är nu klara. Dessa gäller från 6 september och hela vägen in i maj. KFUM Sundsvall Basket 31 aug 0kommentarer
 • Årsmöte

  Då är det dags igen! Årsmötet kommer i år gå av stapeln 21 juni kl18.00. Då vi i dessa tider inte kan ha större folksamlingar, ber vi er som tänkte närvara på årsmötet att meddela detta till Thomas. Planen är att genomföra ett fysiskt möte, men överskrider vi gällande rekommendationer måste vi omvärdera detta.1. Fastställande av röstlängd för mötet.2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.3. Val av protokolljusterare och rösträknare.4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.5. Fastställande av föredragningslista.6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.9. Fastställande av medlemsavgifter.10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.12. Val av föreningens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen enligt § 15.13. Val av en ordinarie revisor och en revisorssuppleant för ett år enligt § 14.14. Val av ledamöter i valberedning enligt § 17.15. Övriga frågor.16. Mötets avslutande. KFUM Sundsvall Basket 3 jun 0kommentarer
 • Lokala restriktioner

  Nu har Folkhälsomyndigheten och regionen fattat beslutet om lokala restriktioner. Detta innebär att vi pausar all träning för våra lag födda 2004 och tidigare. Lag med spelare födda 2005 och senare har möjlighet att fortsätta träna på ett "coronasäkert" sätt. Beslutet gäller till 13/12-20, men kan förlängas vid behov. Mer information kommer under kvällen.https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-gavleborgs--och-vasternorrlands-lan/ KFUM Sundsvall Basket 16 nov 2020 5kommentarer
 • Visa fler nyheter