• Fortsatt ingen publik vid matcher

  Information från Styrelsen! Fortsatt ingen publik vid matcher Hej, SvFF har kommit med nya riktlinjer när det gäller publik vid matcher. Styrelsen har diskuterat hur vår förening ska ställa sig till dessa och har kommit fram till följande: Vi avråder även fortsättningsvis från publik på matcherna, då vi bedömer att vi inte kan uppfylla alla de krav som medföljer vid insläpp av publik. Endast de som hör till lagen och bortalagets chaufförer får komma in på arenan. I förbundets riktlinjer kan vi läsa att: "Undantag kan göras om matchen genomförs på en inhägnad idrottsplats eller annat kontrollerat plan- eller arenautrymme och arrangerande förening kan säkerställa att: • åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer, • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd, • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match, • åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit, • hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna, • samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före, eller senast vid, ankomst till matchen, • utse ansvarig(a) att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler, samt • följa polismyndighetens anvisningar för offentliga tillställningar, se https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmannasammankomster-och-tillstallningar/ . " Så här skriver förbundet om hur ordningsreglerna bör utformas. "Sådana ordningsregler behöver anpassas till den specifika arenan/idrottsplatsen, men bör innefatta följande: • Den som är sjuk, även med milda symtom, får inte besöka matchen, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. • Åskådare som inte tillhör samma sällskap/familj ska hålla minst 1,5 m avstånd till andra åskådare under hela besöket. • De som är 70 år eller äldre, eller annars tillhör en riskgrupp, bör inte besöka matchen. • Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera besökarnas hälsostatus och att avvisa den som uppvisar symtom eller annars bryter mot ovan ordningsregler. • Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avvisa åskådare om åskådarantalet riskerar att överstiga 50 personer. • Vid resor till och från match ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resande följas." Har ni frågor och funderingar till detta, vänd er till styrelsen. Hälsningar, Gunilla Näfver, styrelsen F08 15 aug 2020 0kommentarer
 • Tränings start!

  Träningen startar igen, måndag 27:e juli kl 18,30, Lunnevi. Kalendern på laget är uppdaterad med träningstider. F08 22 jul 2020 0kommentarer
 • Föreningsförsäljning

  Hej! Delikatesskungens belgiska Choklad + 2-pack cheddarost finns nu att hämta hos Marie på Båtvägen 19, under dagen mellan följande tider: 11.30- 14.45 15.15-18.00 Mvh Ledarna F08 31 maj 2020 0kommentarer
 • Spelarutbildningsdag, 15/6, Kil

  I år så kommer Värmlands fotbollsförbund (VFF) att ha en spelarutbildningsdag som är väldigt populär. Det finns totalt 60 platser så snabba på om er dotter vill delta. Man står för kostnaden själv och skjuts till Kil som utbildningen håller till. Det bifogas en länk till anmälan. http://www.varmlandsff.se/spelarutbildning/distriktslag1/?scr=info&fiid=47415 F08 19 jan 2020 0kommentarer
 • Visa fler nyheter