• Gottsunda sporthall stängs tills vidare

    Uppsala kommun meddelar att Gottsunda sporthall är stängd tills vidare p g a branden i Gottsundaskolan intill. Återkommer med mer info så fort den kommer. Gottsunda IBF 8 okt 2018 0kommentarer
  • Årsmöte Gottsunda IBF

    Välkommen till årsmöte i Gottsunda IBF! Tid: Onsdagen den 16 maj kl 19.00 Plats: Hos ordf. Inger Österlund Rosendalsvägen 16 portkod 1479 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av justeringsperson och rösträknare 4. Fråga om mötets utlysande 5. Fastställande av föredragningslista 6. a) Verksamhetsberättelse b) Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret) 7. Revisorernas berättelse 8. Ansvarsfrihet för styrelsen 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2018/19 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhetsår 11. Ev motioner 12. Val av ordförande och ledamöter för det kommande året 13. Övriga frågor Väl mött, Styrelsen Gottsunda IBF 7 apr 2018 0kommentarer
  • Samla pengar till GOIF. Sportbladet dubblar!

    Äntligen är "Laget i ditt hjärta" igång! Kampanjen är ett samarbete mellan Svensk Innebandy och Sportbladet. Den går ut på att man stöttar sitt lokala innebandylag med 100 kr, så dubblar Sportbladet upp summan och skänker 200 kr oavkortat till laget man valt att stötta. Dessutom får man Aftonbladets största digitala paket Plus Premium gratis i två månader (därefter 99 kr/mån - du kan avsluta när du vill). För att skänka pengar och se hur det går för din förening eller vilka som har flest hjärtan går du in på nedanstående länk. Klicka här Gottsunda IBF 1 apr 2018 0kommentarer
  • Visa fler nyheter