• Information om Grannsamverkan och fibernät

    Information om Grannsamverkan mot brott och Fibernät för Bredband, tele och TV. Tisdag 4 december kl. 18:00 i samlingslokalen på Högmohöjden. Representant från kommunen kommer och informerar om Grannsamverkan mot brott och GHV styrelse informerar och tar upp intresseanmälan gällande Fibernät för Bredband, tele och TV. Kaffe och fikabröd serveras. Alla är välkomna! Man behöver inte vara medlem i Villaägarna... Vi vill gärna att ni anmäler hur många ni är som kommer (vi behöver veta hur mycket fika som ska göras) – meddela oss på: mail till ghv.styrelse@gmail.com alternativt på sms eller telefon till 070-7806064 GHV 20 nov 2012 0kommentarer
  • Fjärrvärmeläckaget på Fotbollsvägen

    Fjärrvärmeläckaget som åtgärdades på Fotbollsvägen - Korgbollsvägen. Skadan är tillfälligt reparerad och dom blir tvungna senare i år att gräva där igen.Omfattningen är inte fastlagd ännu men dom uppskattar att dom kommer att gräva i korsningen och ca 20 m söderut. Mvh. Carl Doland Styrelseledamot GHV GHV 22 feb 2012 0kommentarer
  • Hur kan du minska risken för brand i din bostad

    Bostadens (enfamiljs/flerfamiljshus) brandskydd bör bestå av följandeDin kunskap är bostadens viktigaste brandskydd. Men brandskyddet kan även förstärkas med tekniska hjälpmedel. Normalt ska det i bostaden finnas brandvarnare, och om bostaden innehåller fler våningsplan så ska det finnas minst en (1) per våningsplan, bäst och effektivas är dock att ha brandvarnare i varje rum. Köp gärna brandvarnare som kommunicerar med varandra, det vill säga, larmar en så larmar även den/de andra. Brandvarnare rekommenderas att vara nätanslutna. Utöver brandvarnare rekommenderas minst följande för att erhålla en rimlig skyddsnivå.- En 6 kg pulversläckare med lägsta effektivitetsklass 43A 233BC - En brandfilt med minsta storlek 120x180 cm- En automatisk övervakning av köksspisen med en timer eller spisvaktDet är även viktigt att samtliga boende genomgår någon typ av brandskyddsutbildning. Om olyckan är framme och det börjar brinnaÄven om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det vara avgörande för att det stannar vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand.Gör så här om det börjar brinna:- Rädda först dem som är i livsfara- Varna därefter övriga som hotas av branden- Larma räddningstjänsten genom att ringa 112- Släck branden om du bedömer att du klara detOm du inte lyckas släcka branden, är det viktigt att du stänger dörren till rummet där det brinner, och utrymmer bostaden.Brinner det hos någon annan i flerfamiljshuset och trapphuset är rökfyllt, stanna i din lägenhet. Tänk på att aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus.Utrymning från enfamiljshusDen grundläggande förutsättningen för utrymning är att alla kan gå ut genom huvudentrén. Om huset har två eller flera våningar ska utrymningsmöjligheten från dessa säkerhetsställas. Utrymning från flerfamiljshus I flerfamiljshus räknar man normalt med att trapphuset är den primära utrymningsvägen. Det är därför viktigt att trapphuset är fritt från föremål som kan hindra utrymning eller antändas och brinna. Den alternativa utrymningsvägen är räddningstjänstens stegutrustning.Använd aldrig hissen för utrymning.Ytterligare brandförebyggande tips att tänkaFörvara inga lösa föremål i trapphuset, det är dels förbjudet men fram för allt utgör de en fara för räddningstjänstens personal vid en eventuell brand. Förvara inte heller brännbart material på balkongen. Vid eventuell brand bidrar det till spridning till intilliggande balkonger. GHV 12 feb 2012 0kommentarer
  • Visa fler nyheter