• Vart tog sopegubben vägen??

    Det undrar vi alla här på Prästfjärdsvägen och Maria Höglunds väg men lugn - han kommer. P.g.a. maskinhaveri fick vår fogde Hans idag beskedet att sopningen kommer att ske nästa vecka troligtvis senare delen dvs 11-13 maj. Vi beklagar men inget vi kan påverka. MVH Styrelsen ÄSFF Medlemssida 5 maj
  • KALLELSE ÅTERUPPTAGEN ÅRSSTÄMMA

    Styrelsen har nu skickat kallelse till den återupptagna årsstämman för 2021. 16 Maj kl 19.00 i Sockenstugan vidförslag Värmdö Kyrka och förslag till dagordning finns under MER och Stämma för 2021. Medlemssida 2 maj
  • Vårsopning

    Sopning är beställd och kommer att utföras senast 6 maj. MVH Hans, fogde Medlemssida 30 apr 0kommentarer
  • Visa fler nyheter