• Historiskt virtuellt årsmöte

  Årets årsmöte hölls 27/8 och går till historien som det första digitala årsmötet för Varberg Vipers. Mötet öppnades av sittande ordförande Thomas Andersson som hälsade alla välkomna. Därefter tog Patrik Norrman från Göteborgs Ishockeyförbund över som mötets ordförande. Virtuellt möte Stämman hade hörsammats av ett 10-tal medlemmar som alla var uppkopplade till mötet genom Microsoft Teamsplattform, en i dessa tider populär och väl fungerande mötesform. Covid-19 Innan årsmötets mer traditionella punkter påbörjades gjordes en uppdatering på föreningens arbete och handlingsplan för att minimera coronapandemins påverkan på verksamheten under kommande säsong. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen för säsongen 2019/2020 föredrogs av i sammandrag av Thomas Andersson Och utöver att vi under säsongen haft mycket positiv utveckling av de nystartade tjejlagen har vi också haft lag i samtliga åldersgrupper samt seniorlag i div 3 och en mycket aktiv Oldboys grupp, totalt 244 aktiva medlemmar. Året i korthet - Michael Hillström avgick som ordförande i februari 2020. Thomas Andersson tog över ordföranderollen. - Covid-19 påverkade oss stort under slutet av säsongen, då vi stängde ner verksamheten 9/3 - Styrelsen har lagt ner ett stort arbete med att planera klubbens arbete framåt. Detta har utmynnat i "Spelare 2025", ny Vision, nya värdeord samt inte minst arbete med vårt Utvecklingsråd! Vår Vision framåt Vi skall vara Sveriges Trevligaste Förening Vi skall ha Sveriges bästa erbjudande Förvaltningsberättelse I förvaltningsberättelsen ser vi att trots covid-19 så kliver föreningen ut ur 2019/2020 med ett positivt resultat. Analysen inför kommande säsonger är att - Sponsring måste ökas. Vår marknadsgrupp håller på att strukturera och planera vilket kommer att bli ytterst viktigt. - Vår loppis är en fantastisk verksamhet som stort bidragit till att klubben fungerar!! Vi kommer att fokusera på denna och att säkerställa dess fortsatta framgång - Budgeten för 2020/2021 pekar mot +99.000 kr i resultat. Denna siffra är dock osäker då vi inte vet hur utvecklingen kommer att se ut samt att vi vet att vi tappat ansenliga summor intäkter p.g.a. att sommarens evenemang blivit inställda. - Vi lanserar Spelare 2025 med ny Vision, nya Värdeord samt vårt Utvecklingsteam!!!! Medlemsavgifter Medlems och träningsavgifter för 2020/2021 ligger kvar på samma nivå som tidigare år. Ny styrelse Till ordförande kommande året omvaldes Thomas Andersson. I övrigt består styrelsen av Regina Buchert, Andreas Evander (ny), Jesper Valstensgård, Kim Arvidsson (ny), Clas Karlsson och Lars-Håkan Johansson (suppleant). Loppisverksamheten För att stärka och säkra loppisverksamheten röstade årsmötet enhälligt för styrelsens förslag att alla medlemmar bemannar loppisen vid två tillfällen per år. J20 15 sep
 • Träning Torsdag 10/9

  På torsdag finns det möjlighet att träna i Falkenbergs ishall kl 20,45-21,45 för de spelare som inte skall vara med och träna med A-laget. De som skall vara med har fått meddelande om detta. J20 8 sep 0kommentarer
 • Imorgon måndag...

  ...tar vi ett snabbt möte innan träning. Kl 20.00 i omklädningsrummet håller Tomas info om Coronaläget i Vipers. J20 6 sep 0kommentarer
 • Träning vecka 37

  Tränings tider vecka 37: Måndag 20,30-21,45 Onsdag 19,30-20,30 Torsdag tillsammans med A-lag 20,00-21,30 J20 3 sep 0kommentarer
 • Information från styrelsen med anledning av Covid-19

  Hej alla spelare, föräldrar och medlemmar!!! Vi vill här uppdatera Er kring vad som händer i klubben kopplat till Covid -19 och vilka beslut vi som klubb tagit i detta. Klubbens utgångspunkt är att vi måste ta vårt fulla ansvar för att undvika smittspridning hos oss samt generellt i samhället. Vi har därför tidigare tagit fram en Covid-19-policy, som regelbundet ses över, uppdateras och revideras vid vid framtida behov. I policyn har vi satt upp ett antal bestämmelser, bland annat: - Inga personer får befinna sig på läktare vid träning och match - Hur vi skall agera i omklädningsrum (avstånd och hygien) - Hur man skall agera om man känner symptom (då hålla sig hemma) Vi måste dock vara ödmjuka och konstatera att vi inte exakt vet vad som är rätt eller fel, vilket ingen idag exakt vet. Vi har hursomhelst tagit beslut om detta arbetssätt utifrån att vi konstaterar att en Pandemi ligger över oss och att vi vill göra det bästa möjliga för att säkra hälsan hos våra spelare och i förlängning deras anhöriga. Vi förstår självklart att det finns en värld utanför hockeyn där andra avvägningar kan göras men återigen så har vi tagit beslut och valt denna vägen framåt. För att komplicera situationen så hade vi i förra veckan 1 konstaterat fall av Covid-19 i vår Juniortrupp. Vi beslutade omedelbart att stänga juniorverksamheten under förra veckan. Då en del av truppen består av spelare från Falkenbergs Hockeyklubb tog vi detta beslutet tillsammans med Falkenberg. Vi kontaktade även Göteborgs Hockeyförbund kring frågeställningen, dock fick vi ingen vägledning då de inte har några rekommendationer då fall av Covid-19 faktiskt har upptäckts. Då fler positiva testresultat kom in från juniorer beslutade vi tillsammans med Falkenberg att stoppa träningen för juniorerna fram till måndagen den 7e september (totalt 12 dagar). I samband med detta kontaktade vi även Smittskydd Halland och fick ok på hur vi ämnade genomföra åtgärder. Detta beslutet bottnade alltså i att vi konstaterade att vi fått in Covid-19 i truppen/omklädningsrummet och syftet med åtgärden var att, fram till den 7e september, övervaka om någon ytterligare insjuknar och/eller testar positivt. Under denna tiden har vi uppmanat alla juniorspelare att träna på egen hand och att undvika gym m.m. Vi ser förövrigt att detta är i linje med vad många andra föreningar gör t.ex. Karlskoga Hockey som stängt ner sin verksamhet. Hur gör vi då framåt för att undvika att stänga ner vår verksamhet i ytterligare perioder? Vi kommer fortsättningsvis att kräva av spelare att de inte kommer till träning vid uppkomna symptom. Lyckas vi fortsättningsvis att isolera spelare med symptom hoppas vi att framgent kunna fortsätta verksamheten. Är detta den perfekta lösningen? Nej, såklart inte! Vi vet lika lite som övriga i samhället vad detta tar vägen och hur hösten kommer att se ut. Vad händer om vi helt plötsligt konstaterar ett antal positiva resultat igen, där man bevisligen varit i omklädningsrum med övriga i laget? Vi måste vara ödmjuka inför att denna Pandemi finns omkring oss och att vi som klubb tar den på största allvar och gör vårt bästa för att inte medverka till ökad smittspridning! Men med ambitionen att göra allt för att verksamheten skall fortgå! Har NI frågor kring detta vänligen kontakta: Jesper Valstensgård 0705-5665207 Thomas Andersson 0709-454875 Låt oss i detta tänka på att vi skall ta hand om varandra och även ta med oss att vår vision framåt är att vara Sveriges Trevligaste Förening. Kopplat till ovan resonemang hoppas vi på ett föredömligt bemötande i våra samtal mellan varandra oavsett om vi inte har 100% samma åsikter. Med vänliga hälsningar Styrelsen Varberg Vipers J20 2 sep
 • Hämtning av utrustning

  ALLA spelare/ MV ska ta hem o rengöra sin utrustning. Hämtning sker imorgon måndag kl 18-19 J20 30 aug 0kommentarer
 • Visa fler nyheter