• Årsmöte 9 mars kl 19.00

    KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KFUK-KFUM UPPSALA AIKIDOKLUBBKFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb kallar härmed till årsmöte tisdagen den 9 mars klockan 19.00Pga rådande pandemi kommer årsmötet i år att hållas digitalt. Möteslänk och ytterligare information om detta kommer. Glöm inte att betala medlemsavgiften på 100kr, för att få rösträtt.Ur stadgarna:”5 § ÅrsmöteOrdinarie årsmöte hålls en gång varje år senast i mars och i god tid före Uppsala KFUK-KFUMs årsmöte. Kallelse utfärdas av styrelsen genom anslag i klubblokalen samt via medlemsutskick. Medlemsutskick skickas via e-post eller post.Kallelsen sänds ut senast tre (3) veckor före årsmötet. Förslag från medlemmarna att behandla vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före mötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen dock senast 30 dagar innan årsmötet. Styrelsen skall för medlemmarna hålla tillgängligt dagordning, verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret, förslag till verksamhetsplan för innevarande år, inkomna förslag att behandla vid årsmötet jämte styrelsens utlåtande över dessa och valberedningens förslag samt i övrigt erforderliga handlingar senast en (1) vecka före dagen för årsmötet.”Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut i god tid före mötet på Laget.se. Motioner skickas till styrelsen@uppsalaaikido.seVi hoppas att så många som möjligt kommer att närvara. Väl mött och välkomna!Styrelsen Ungdomar 17 feb 0kommentarer
  • God jul och Gott nytt år!

    Hej i midvintertid! Vi vill skicka en varm julhälsning och påminna om att klubben lever och bara väntar på att få blomma ut igen. Det har ju varit ett minst sagt turbulent år, där vi ändå lyckats hålla träningen vid liv ända fram till december. Och vi har haft en trogen skara som kommit både för utomhuspassen och den periodvisa dojoträningen under hösten. Det känns bra att vi dessutom kunnat fortsätta med barn- och ungdomsträningen (födda 2005 och senare) på i stort sett samma nivå som under normala höstar. Det märks tydligt att träningslusten lever hos alla i vår fina förening, och vi i styrelsen och tränargruppen kommer att göra vårt bästa för ett Gott nytt träningsår, oavsett pandemi eller inte. Efter nyår återkommer vi med aktuell info kring träningsupplägg och innehåll inför vårterminen. För styrelsen och tränargruppens räkning Sofia och Cenneth Ungdomar 23 dec 2020 0kommentarer
  • Grattis bästa Cecilia!!!

    Vi vill inför julenvpassa på att gratulera vår ”veteran” Cecilia Ralfe-Stelander, som nyligen fyllt 70 år. En imponerande siffra, med tanke på att hon började träna aikido redan i slutet av 60-talet. Hon tilldelades graden 7 dan vid det japanska nyårsfirandet på Hombu Dojo i januari. Cecilia är den första kvinnan i Sverige och Skandinavien att uppnå den höga graden. Dessutom är hon den som nog tränar mest och flest pass av alla oss i klubben. Klart imponerande!God Jul! Sofia och Cenneth Ungdomar 23 dec 2020 0kommentarer
  • Visa fler nyheter