• Uppdaterade riktlinjer från Svenska Fotbollsförbundet

    Hej, Uppdaterade riktlinjer från SvFF, Riktlinjer Det här gäller vid genomförande av matcharrangemang För att följa förbudet mot mer än 50 deltagare vid offentliga tillställningar är det, efter samråd med polisen, SvFF:s skarpa rekommendation att arrangerande förening vidtar följande åtgärder: • på hemsida och i andra kommunikationskanaler tydligt ange att all publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid matcherna. Bara de som är nödvändiga för att matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare och funktionärer) ska vara på plats, samt • sätta upp skyltar vid idrottsplatsen om att publik undanbedes och/eller utse ansvarig(a)2 för att vänligt be ev. publik att lämna platsen. Detta gäller både tävlings- och träningsmatcher. Mer om regelverket kring offentliga tillställningar Det är viktigt att alla inom svensk fotboll – förbund, föreningar och föräldrar – tar ansvar för att motverka smittspridningen. Detta är avgörande för att vi fortsatt ska få myndighternas förtroende att spela barn- och ungdomsmatcher. Genom att följa ovanstående råd för att hålla publik borta från matcherna säkerställer föreningen att man dels minskar risken för smittspridning, dels iakktar förbudet mot fler än 50 deltagare vid offentliga tillställningar. Nedan redogör SvFF mer i detalj för de lagar, regler och bedömningar som gäller för dessa matcher, vilket alltså ligger till grund för SvFF:s skarpa rekommendation ovan. Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Vid en fotbollsmatch räknas endast publiken – inte spelare, ledare och funktionärer – som deltagare. Se mer på polisens hemsida, https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmannasammankomster-och-tillstallningar/. En fotbollsmatch kan anses utgöra en offentlig tillställning. Avgörande för bedömningen av om en match utgör en offentlig tillställning eller inte blir om anordnaren har som syfte att ha publik på matchen och om anordnaren, för det fall de inte vill ha publik, har vidtagit några åtgärder för att tillse att publik inte kommer till matchen (se ovan om rekommenderade åtgärder). Om en eller flera matcher anses vara offentliga tillställning(ar) enligt ovan gäller följande i fråga om hur man ska räkna antalet åskådare: • När det gäller enstaka matcher i en serie, eller liknande tävlingsmässigt upplägg, ska varje match ses som en (1) offentlig tillställning för sig, där hemmaföreningen är ansvarig anordnare. Detta gäller även om det samtidigt spelas flera matcher på samma fotbollsplan eller idrottsanläggning. I dessa fall ska alltså förbudet mot mer än 50 åskådare räknas för varje match för sig. Vid enstaka matcher kan en av ledarna vara ansvarig, men om det spelas flera matcher samtidigt på en anläggning kan det vara bra att föreningen utser en särskild värd eller värdar som kan bära varselväst eller annan tydlig klädsel. Föreningen kan informera på sin hemsida och andra lämpliga kanaler om att sådan värd kommer att finnas på plats och vilken uppgift de har. Värden har naturligtvis inga befogenheter utöver att vänligt be ev. publik att lämna platsen. Svenska Fotbollförbundet • En föreningsarrangerad cup eller ett s.k. poolspel (sammandrag) med flera matcher, där en förening utsetts som värd (anordnare) för poolspelet, kan sammantaget komma att betraktas som en offentlig tillställning, där det totala åskådarantalet i hela cupen/poolspelet inte får överstiga 50 vid varje givet tillfälle. Folkhälsomyndigheten har även har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ samt rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar, se https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuellautbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/. Träningsverksamhet Sedvanlig fotbollsträningsverksamhet bör, utifrån vad varje förening själv bestämmer, tills vidare kunna genomföras som planerat och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott, som innebär bl.a. följande: • Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta. • Aktiviteterna kan behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. • Aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk. • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället. • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter. • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien. Förening bör begränsa antalet personer i och kring träningen och även där helt undanbe sig publik, t.ex. föräldrar (se ovan om genomförande av matcharrangemang). Surahammars FK 28 apr 2020 0kommentarer
  • Uppdatering angående corona viruset

    Hej, Reviderat beslut angående träningsmatcher i barn- och ungdomsfotbollen från VFF: Idag, den 16 april, har Västmanlands Fotbollförbunds styrelse valt att revidera det beslut som fattades den 2 april avseende träningsmatcher i barn- och ungdomsfotbollen. Detta då Folkhälsomyndigheten (FHM) nu tydligt meddelat att man anser att sådana matcher kan genomföras. FHM är dock tydliga med att det är av yttersta vikt att: - Inget barn kommer till match med sjukdomssymptom. - Trängsel ska undvikas, max 50 personer får vistas i anslutning till matchen - Det ska finnas möjlighet att upprätthålla god handhygien i anslutning till planen Styrelsen i Västmanlands Fotbollförbund har med anledning av ovan beslutat att: - Ta bort den starka avrådan som funnits sedan den 2 april avseende träningsmatcher i barn- och ungdomsfotbollen. Observera att avrådan kvarstår inom seniorfotbollen. - Uppmana föreningarna att hålla sig i sitt närområde för träningsmatcher. Inga matcher ska spelas mot föreningar som tillhör andra distrikt än Västmanland. - Uppmana föreningarna att noga följa de råd och rekommendationer (se ovan) som är kopplade till ett matchgenomförande. Surahammars FK 28 apr 2020 0kommentarer
  • Carona viruset uppdaterad 2 april

    Hej, Surahammars FK följer givetvis all information som kommer angående Corona viruset. Beslut angående distriktsserierna, träningsmatcher, träningar och annan verksamhet. Uppdaterat den 2 april 2020. Dessa beslut hittar ni på på VFFs hemsida Svenska fotbollsförbundet har kommit med riktlinjer och rekommendationer och föreningen kommer att följa dessa. Det är okej att träna men dock mycket viktigt att att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen. Känner man det olustigt att träna så är det helt okej att vara hemma. Här är länk till information och riktlinjer från svenska fotbollsförbundet: Riktlinjer Här en länk till folkhälsomyndigheten: Folkhälsomyndigheten Mvh Styrelsen Surahammars FK 3 apr 2020 1kommentar
  • Visa fler nyheter