• Extra årsmöte

    Kallelse till extra årsmöte Kallelse medlemmar i Storvreta ibk till extra årsmöte för behandling av förslag enl. nedan. Mötesdatum: 27/3-2018 kl 18,30 Plats: Cafeterian i Storvreta Sporthallar Datum för extra årsmöte är flyttat p.g.a omständigheter kring ordinarie årsmöte. Den enda fråga som kommer att behandlas på detta möte är enl. nedan. § 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner Styrelsens förslag kring minskning av styrelsens ledamöter diskuteras. Årsmötet beslutar a t t på förslag från mötesordföranden och styrelsen - Stadgarnas skall ses över. I detta ligger bl a frågan om antalet ledamöter i styrelsen. En arbetsgrupp utses av styrelsen för att ta fram förslag till styrelsen - Styrelsen förbereder ett extra årsmöte som skall ta ställning till resultatet av stadgeöversynen och fatta eventuella beslut om stadgeändring som sedan kan slutgiltigt avgöras på det kommande ordinarie årsmötet 2018.. Det extra årsmötet skall avhållas senast den 15 januari 2018. Välkommna. Styrelsen Storvreta IBK 19 mar 2018 0kommentarer
  • Upplands Innebandyförbunds utbildningar september/oktober!

    Här kommer Upplands Innebandyförbunds utbildningar för Septemer/oktober Grundutbildning Barn/Ungdom IFU Arena 18-22 2017-08-29 Människan 1 Blå IFU Arena 9-17 2017-09-02 Människan 1 Röd IFU Arena 9-17 2017-09-02 Människan 1 Blå IFU Arena 9-17 2017-09-03 Människan 1 Grön IFU Arena 9-17 2017-09-03 Människan 1 Röd IFU Arena 9-17 2017-09-03 Grundutbildning Barn/Ungdom IFU Arena 18-22 2017-09-06 Människan 1 Blå IFU Arena 9-17 2017-09-09 Människan 1 Röd IFU Arena 9-17 2017-09-10 Grundutbildning Barn/Ungdom IFU Arena 18-22 2017-09-14 Människan 1 Grön IFU Arena 9-17 2017-09-16 Grundutbildning Barn/Ungdom IFU Arena 18-22 2017-09-18 Människan 1 Blå IFU Arena 9-17 2017-09-23 Människan 1 Röd IFU Arena 9-17 2017-09-24 Grundutbildning Barn/Ungdom IFU Arena 18-22 2017-09-28 Atleten 1 Grön IFU Arena 9-17 2017-09-30 Atleten 1 Blå IFU Arena 9-17 2017-10-01 Grundutbildning Barn/Ungdom IFU Arena 9-17 2017-10-05 Atleten 1 Röd IFU Arena 9-17 2017-10-07 Spelsystemet 1 Röd IFU Arena 9-17 2017-10-22 Innebandyspelaren 1 Blå IFU Arena 9-17 2017-10-28 Anmälan görs här Storvreta IBK 21 aug 2017 0kommentarer
  • Upplands Innebandyförbunds utbildningar för januari/februari

    Hej, Upplands innebandyförbund har nu lagt upp ledarutbildningar för januari/februari. För att komma till anmälan tryck här: Ledarutbildning UIBF Mvh Linnéa Aveholt Ungdomskonsulent Storvreta IBK linnea@storvretaibk.se 073-6454492 Storvreta IBK 12 dec 2016 0kommentarer
  • Visa fler nyheter