• Skjutförbud A-B-C SIUS och J vallen

  Kommunen har just fått ett Mail från Tillståndsenheten, deras jurist har precis skickat ut ett Mail där dom återkallar det tidigare tillfälliga tillstånd som vi haft tidigare. Med omedelbar verkan. Från o med idag är det skjutförbud på 100-200-300 ABC Sius samt J vallen. Tills planket är åtgärdat av kommunen o besiktning är gjord av tillståndsenheten. Kommunen jobbar för fullt med att försöka lösa detta. Styrelsen Samskyttet Eskilstuna Samskytte 19 aug 2020 0kommentarer
 • Rapportering

  Enligt det senaste miljötillståndet så är vi tvingade att rapportera antalet skjutna skott på Hugelsta. Enligt det så ska "dokumentationen ska innehålla uppgifter om skyttets omfattning såsom tider, kaliber och antal skott. Dokumentationen ska sparas i kronologisk ordning och kunna visas upp för oss" Vår tolkning av det är att vi ska löpande ska rapportera om antal skott, kaliber och när de sköts. Vi har eller kommer att sätta upp QRkoder vid alla skjutbanor/vallar, där de som har en smartphone kan scanna koden och direkt rapportera sina skott. Som ett komplement till det så har vi också lagt upp på vår hemsida under länkar en ny kategori. - Rapportering av skjutna skott. Klickar man där så kan sedan välja vall och därefter rapportera antalet skjutna skott. På detta vis gör vi det möjligt för enskilda skyttar och föreningarna att rapportera sitt skytte. Löpande och relativt enkelt. Styrelsen Eskilstuna Samskytte 15 jul 2020 1kommentar
 • Information April 2020

  Hej Jag har idag lagt upp det som visades på mötet som vi hade med Kultur och Fritids Förvaltningen, dito nämnd och RF SISU Första bilden i presentationen är i princip det som Eva Königsson visade på mötet och som hon också beskrev. Hon sa också att det föärekommit direkt kontakt mellan FOEX, Fastighet och Exploatering, direkt. Vilket ledde till de felaktiga ryktena om tomträttsavtal och så vidare. Övriga bilder är från Jörgens presentation vh styrelsen gm Joel Eskilstuna Samskytte 1 apr 2020 0kommentarer
 • Information februari 2020

  Hej Här kommer lite information - Bommen vid infarten, kommer snart att sättas in i skarp drift Men för att kunna göra det så måste föreningarna skicka in vilka mobiltelefonnummer som skall få öppna den. Detta berör samtliga skyttar som är verksamma på Hugelsta. Så alla föreningar skall ha fått information om detta och skall skicka berörda skyttars mobiltelefonnumer till Daniel Silvborn direkt. Kommande möten Bokningsmöte 14 februari kl 18.30 i stora paviljongen på Hugelsta Ordförande möte 10 mars kl. 18.30 i den stora paviljongen på Hugelsta Årsmöte, kommer att komma en mer formell kallelse/inbjudan till det. Men det är planerat till den 22 april kl. 19:00 i stora paviljongen på Hugelsta Med vänliga hälsningar sekreteraren Eskilstuna Samskytte 4 feb 2020 0kommentarer
 • Visa fler nyheter