• Årsmöte Sickla IF Huvudförening

  Årsmöte Sickla IF Tisdag den 13/6 kl.19.00 Förslag – uppdelning av sektioner och verksamhet 1. Sickla IF Fotboll och Sickla IF Innebandy (senior & ungdom) kvarstår inom Sickla IF. 2. Seniorverksamhet sprungen ur Atlas Copco IF med Boccia, Pingis, Tennis, Seniorgympa och Bastu utan barn- och ungdomsverksamhet. Förslag om utträde ur Sickla IF för sektionerna Boccia, Pingis, Tennis, Seniorgympa och Bastun som inte har ungdomsverksamhet. Sektionerna kommer drivas vidare inom ramen för en nybildad förening som heter Sicklasjöns bollklubb. Sickla IF kommer enligt förslaget bedriva vidare fotboll (Sickla IF Fotboll) och Innebandy (Sickla IF Innebandy) under det befintliga organisationsnummer inom nuvarande Sickla IF där all befintlig tävlings- och ungdomsverksamhet bedrivs idag. Uppdelning syftar till att renodla och utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt. Förslaget baseras på att alla sektioners styrelse och huvudstyrelse är överens om detta och att Sickla IF:s gemensamma årsmöte och stämma godkänner förslaget. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer distribueras på vår hemsida senast 1 vecka innan årsmötet. Motioner skall inkomma senast fredag den 2/6 2017 till ordförande Henrik Hafrén via e-post till: henrik.hafren@gmail.com Innebandysektionen 24 maj 2017 0kommentarer
 • Välkommen på årsmöte med Sickla IF Innebandy!

  Mötet äger rum den 6 april kl 19.00 och hålls i föreningslokalen, Sickla Strand 29. Välkommen! Innebandysektionen 13 mar 2017 0kommentarer
 • God Jul och Gott Nytt År!

  God Jul och Gott Nytt Innebandy ÅR! Innebandysektionen 22 dec 2016 0kommentarer
 • Idag onsdag!

  Idag tränar vi kl 18-19:00 Innebandysektionen 12 okt 2016 0kommentarer
 • Årsmöte Sickla IF

  Årsmöte Sickla IF huvudförening. Innebandysektionen 18 maj 2016 0kommentarer
 • Visa fler nyheter