• Inbjudan till Årsmöte 13/5

    Alla är hjärtligt välkomna på Nässjö Handbollsförenings årsmöte 13/5 kl 18.30 Vi kollar just nu på lite olika alternativ på plats för mötet och återkommer så fort vi har fastställt den. Anmälan görs till info@nassjohandboll.se Skriv namn på dig samt om du eventuellt har några allergier vi bör ta hänsyn till. För att vara röstberättigad måste man ha betalt medlemsavgift och vara 15 år. Men du är välkommen att delta och lyssna om du t ex är förälder till ett barn under 15 år. Du kan alltså inte representera någon när det gäller röstberättigande. Vill du lämna in en motion eller ett förslag så skall den lämnas in innan 13/4 (enligt föreningens stadgar skall dem lämnas in 4 veckor innan datum för årsmöte) Mvh Styrelsen 21§ Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, läses upp av ordförande; b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se¬naste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom¬mande verksam¬hets-/räkenskapsåret. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;. 13. Övriga frågor. Nässjö HF 28 feb 0kommentarer
  • Sammanfattning av styrelsemötet 26/2

    Hej alla i Nässjö Handboll! Under onsdagens möte gick kassören Eva-Marie Sundqvist mer noga igenom vår ekonomi. Vi kan se att kioskintäkterna hittills har dubblats nu jämfört med förra året, detta är till stor del inkomst från kiosk och garderoben på julkonserterna helgen innan jul. Vi har i år fått in fler medlemsavgifter och träningsavgifter, detta beror mycket på herrjuniorerna som har en lite högre avgift. Eva-Marie har också jobbat på hårt med att få in diverse bidrag till föreningen. Bra jobbat Evis!! Inför nästa möte beslutade vi att bjuda in alla våra ledare på första timmen av mötet så att vi kan inventera lite bland lagen och se vilka som ska anmälas till seriespel till nästa säsong. Datum och tid är bestämt för Årsmötet 13/5 kl 18.30, platsen återkommer styrelsen med snart. Motioner och/eller förslag ska (enligt föreningens stadgar) skickas in till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet för att dem ska tas upp. Så senast 13/4 kan du skicka in till info@nassjohandboll.se Ha de så gott! Mvh Styrelsen Nässjö HF 28 feb 0kommentarer
  • Styrelsemöte och ledarmiddag 29/1

    Under onsdagen 29/1 samlades styrelsen för ett kortare möte innan ledarmiddagen på Akropolis. Eftersom det var vårt första möte för året och en kortare träff så hade vi inga större saker att gå igen. Vår kassör Eva-Marie redovisar för en mycket god ekonomi i föreningen just nu där alla har hjälpt till och dragit sitt strå till stacken, Janne har gjort ett mycket bra arbete med sponsorer och likaså herrjuniorerna som drar in pengar till sin verksamhet. Julkonserterna och Annandagshandbollen genererade en hel del pengar och arrangören för julkonserten är mycket nöjd med NHFs insatser och meddelar att de i framtiden kommer tillfråga föreningen för liknande jobb. Så mycket bra jobbat alla inblandade! Vi pratade om en lösning för att slippa all kontanthantering i kisoken och ska kolla upp möjligheter och kostnader för detta inför nästa styrelsemöte, mer information kommer om detta när vi vet mer. Vi har en liten ”Att göra lista” att ta tag ibland annat ska Hysni bli bollförrådsansvarig och ska kontinuerligt hålla kol och plocka undan där inne, men tänk på att vi är många som kan hjälpa till och plocka lite när en har tid och ser att det kan behövas. Lina, Michelle och Eva-Marie har tagit på sig att göra en ordentlig städ/röjning i klubblokalen. Sen har vi ett litet önskemål till våra kära ledare, att ta med västar hem och tvätta, och vi passar även på att inventera bland västarna så släng dem som är trasiga eller alldeles fulla med klister så köper vi in nya. Slutligen så meddelar vår sittande sekreterare och tf. ordförande, Lina Schön, att hon inte kommer att fortsätta inför nästa säsong då hon och hennes sambo blir föräldrar i sommar. Vi i föreningen önskar stort grattis till Lina och hennes sambo och lycka till med allt framöver! Så vill du eller känner du någon som kan vara intresserad av lite kärligt föreningsarbete i styrelsen så är det bara att hojta till! Mvh Styrelsen Nässjö HF 5 feb 0kommentarer
  • Visa fler nyheter