• Städdag söndag 28/4 kl 10,00

    Hej allesammans!! Snart är sommaren här och vi ska snart starta utesäsongen, men innan det är möjligt måste vi få våra banor fina och spelklara, därför ska vi tillsammans ha en städdag!! Var:Tennisbannorna När: 28 - april kl 10:00 till ca 13:00 Hur: Vi städar banorna tillsammans och klubben bjuder på lätt lunch (korv och dricka) Vi hoppas att så många som möjligt kommer och hjälper till då vi som klubb tillsammans ansvarar för att ha fina banor att spela på. Nedan ser ni vad som behöver göras. Ta gärna med er spadar att gräva med, krattor och ogräskorgar/skottkärror, samt en eller två utfällbara stegar att sätta upp vindskydden med. Arbetsuppgifter under städdagen: - Kratta gräsmattor - Rensa vattenrännan runt planerna dvs. se till att det finns en ränna och att den är rensad från ogräs - Tömma banorna på skräp - Ta fram bänkar och bord - Sätta upp nät och vindskydd - Fixa i ordning domarstolarna - Städa klubbhuset (dammsuga, ställa i ordning och helst skura) - Laga trasiga saker - Kompletteringsmåla bänkar Med reservation för eventuella ändringar och tillägg. Arbetsuppgifterna kommer att delas ut på plats och vi ansvarar tillsammans för att alla uppgifter blir slutförda. Med förhoppning om en trevlig dag Styrelsen Nykvarns TK 16 apr 0kommentarer
  • Kallelse till årsmöte 28/3 kl 19

    ÅRSMÖTE NYKVARNS TENNISKLUBB 2018 TID: 28 mars 2019 kl 19 PLATS: hemma hos Samuel Tideman, Fruktvägen 26, Nykvarn DAGORDNING 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträk- ning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk¬samhets-/räkenskapsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter. 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom¬mande verksam¬hets-/räkenskapsåret. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 13. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel¬sens ledamöter delta; e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening¬en har rätt att representera med ombud);. 14. Övriga frågor. Motioner till årsmötet skickas senast den 14/3 till info.nykvarnstennisklubb@gmail.com Varmt välkomna, vi bjuder på kaffe med dopp! Styrelsen Nykvarns TK 26 feb 0kommentarer
  • KM 2018 resultat

    Klubbmästerskapen genomfördes fredag och lördag med perfekta förhållanden:. Följande vann respektiva klass: Junior D: Olle Carlsson Junior C: Ines Holfelt Junior B Axel Andersen Junior A: George Ellio Damsingel: Alice Nilsson Herrsingel: Mathias Gisslén Dubbel: Magnus Strömbom & Jon Landqvist  Ett stort tack till alla som deltog. Styrelsen Nykvarns TK 8 sep 2018 2kommentarer
  • Visa fler nyheter