• Info från styrelsen

    Under senare år har antalet lag i föreningen minskat vilket har lett till att de fasta kostnaderna som t.ex. kansli och anläggning ska bäras av färre. Styrelsen anser att det inte får leda till att det blir dyrare för barn och ungdomar att spela fotboll i Myckle IK, hellre då hitta lösningar för att det ska bli billigare. Detta speciella år med Covid-19 har medfört att något måste göras omgående då många intäktskällor har försvunnit eller minskat drastiskt. Styrelsen har därför beslutat att se över organisationen för att föreningen ska få en långsiktigt hållbar ekonomi med rimliga avgifter. Det finns tyvärr inte längre ekonomiska förutsättningar för att behålla anställd personal och arbetsuppgifterna kommer framöver att till stor del behöva utföras ideellt. Nu inleds som ett första steg fackliga förhandlingar. Styrelsen har påbörjat arbetet med att inventera alla arbetsuppgifter för att undvika att saker hamnar mellan stolarna. Det arbetet kommer att fortsätta under hösten. Efter att styrelsen har sammanställt arbetsuppgifter och i grova drag ritat upp föreningsorganisationen kommer engagerade i föreningen bjudas in för att vi tillsammans ska forma vårt arbetssätt med utgångspunkt i att många gör lite och väldokumenterade arbetsuppgifter. /Styrelsen Myckle IK Ledarsidan 15 sep 0kommentarer
  • Närvaroregistrering

    Kolla igenom erat lags närvaroregistreringar, senast söndag 16/8 måste alla tillfällen tom 30/6 vara registrerat. Detta gör att rapportering till LOK-stödet ska bli rätt. Ledarsidan 13 aug 0kommentarer
  • Publik på matcher

    Efter förändrade rekomenadtioner från SvFF är det nu tillåtet med publik på våra matcher. Diskussion om vad som krävs för detta har förts med VFF och tillsammans har vi kommit fram till att Myckle IP är inhängnat. Det alla behöver ha koll på är: * EN entré till matchplanen - vid t.ex. match på Rickvalla behöver vi avgränsa ingången mot Björkvalla. * Räkna antal besökare vid entrén, får INTE överstiga 50 besökare. * En match räknas som en sammankomst = flera matcher på Myckle IP får alltså innefatta publik över 50 personer. Men MAX 50 p /match. * Uppmana publiken att hålla avstånd till varandra, 1,5 m till icke-familjemedlem. * Fikaförsäljning möjlig, men uppmana publik till att inte gå till annan plan för att köpa fika. Tänk på hygien vid försäljning, använd med fördel Swish för att minska smittspridning. * Tänk klokt! Ta hand om varandra. * Matchvärd ska finnas på ALLA matcher. Ledarsidan 12 aug 0kommentarer
  • Visa fler nyheter