Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kista Sports Club

Följ

Kista Sports Club

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kista Sports Club
Välj lag/grupp

Kontaktinformation

Namn Kista Sports Club
Adress Akalla By
Postadress 16478 Kista
Telefon 076-777 05 75
E-post kansli@kistasc.com
Orgnr 802011-7183
Kontonr bg 578-1638
Öppettider Tisdag 10-15 Torsdag 16-19 Söndag 11.30-14 VID HÖGTIDER/HELGDAGAR HAR VI STÄNGT Boka gärna tid vid besök på kansliet

Om Kista Sports Club

VÄRDEGRUNDEN - mål och riktlinjer för KISTA SC

Värdegrunden omfattar:
- Policy för barn- och ungdomslagen
- Ledare
- Föräldrar
- Spelare
- Organisation

Värdegrunden speglar hur vi tillsammans vill driva verksamheten i Kista SC.

Värdegrunden ska följas av alla ledare, spelare och föräldrar som är verksamma i Kista SC.

Ett levande dokument...
Alla ledare, spelare och föräldrar som har synpunkter på utformningen och hur den följs ska kontakta styrelsen eller lagledare med sina åsikter och tankar.

Varje träningsgrupp bör regelbundet se över Värdegrunden och föreslå ändringar och tillägg.

Värdegrunden kan användas på upptaktsmöten och föräldraträffar som ett underlag för diskussioner och för att beskriva verksamheten .

MÅLSÄTTNING med Kista SC’s verksamhet
Att erbjuda så många barn, ungdomar och vuxna som möjligt att vara aktiva i Kista SC.
”Så många som möjligt, så länge som möjligt under respektabla former”.
Kista SC vill förena topp och bredd, kvalitet och kvantitet, ge ungdomar en meningsfylld och fostrande fritidssysselsättning samt utveckla idrottsliga förmågor.

Social Verksamhet
Kista SC ser det som sin roll att både driva en idrottslig och en social verksamhet.

Vi vill
• Fostra barn och ungdomar till ansvarskännande individer. De ska visa respekt för regler och normer, både inom idrotten men även i samhället i övrigt, samt att respektera andra människor, både vuxna och barn.
• Utveckla barn och ungdomar samt tillsammans med vuxna ge dem en möjlighet till att finna gemenskap och ett rikt fritidsintresse byggt på ett aktivt medlemskap i föreningens verksamhet.
• Skapa klubbkänsla där alla är stolta över Kista SC och agerar på och bredvid planen som goda representanter för föreningen.
• Att de som slutar sin aktiva idrottskarriär återkommer till föreningen i form av ledare, sponsorer m.m.
• Engagera så många som möjligt av stadsdelens innevånare och skapa intresse för vår verksamhet.

• Att så många killar och tjejer, i vårt upptagningsområde och utifrån sina egna förutsättningar, skall tycka det är kul att idrotta så länge som möjligt.

• Att utveckla föreningens talanger så att de stannar i Kista SC.

• Att utveckla föreningens egna ungdomar till spelare i föreningens seniorlag.POLICY FÖR BARN-OCH UNGDOMSLAGEN

Kista SC följer Svenska fotbollsförbundets Fotbollens spela, lek och lär Stockholms Fotbollsförbunds Projekt ”Rent Spel” och ”Nolltolerans”.

Kista SC tillhandahåller kontinuerligt utbildningar för alla ledare inom föreningen;
tränarspecifika, lagledarspecifika, om barns utveckling m.m. internt eller i samarbete med SISU, StFF eller andra utbildningsinstanser.

Barn är barn och inte små vuxna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder som är anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling. Utbildningen sker långsiktigt och ska följa spelarens egen mognad.Ungdomsträningen kan delas in i olika utvecklingsfaser. Dessa baseras på barnens utveckling och förutsättningar att lära in saker i olika åldrar. Var sak har sin tid och kan inte påskyndas. Det kan skilja många år i utveckling inom en åldersgrupp, vilket gör att det krävs omdöme och fingertoppskänsla vid val av träningsmetod. De olika faserna går i varandra och det finns ingen knivskarp gräns dem emellan. Individuell utveckling medges fr.o.m. fas 2 i de fall åldersgruppen är tillräckligt stor för att jämte breddlag driva ett utvecklingslag.Vi delar in de olika faserna i fyra olika delar som var och en har sin egen inriktning.

Ungdomsträningen sträcker sig från 5-14 år och omfattar fas 1-4.

Vid 5/7-manna och ej utv.lag 11-manna, gäller att kallad spelare alltid ska få speltid enligt Stff’s rekommendationer.1. Knattefotboll 6-8 år

Här ska barnen få lära sig samspel och väcka intresset för fotboll genom att leka fotboll – inga utvecklingslag.


2. Inlärningsfasen 9-12 år

Här ligger inriktningen på inlärning av rätt teknik samt att lära sig förstå fotboll.
Nu börjar man utbilda för särskilda platser i laget och i stora ålderskullar tillåts utvecklingslag.
Ambitionen är att varje ålderskull (sista året i 5-manna och alla år i 7-manna) ska ha ett utvecklingslag*.


3. Utvecklingsfasen 13-16 år

Här läggs mycket arbete på inlärning av teknik tillsammans med fart. Förståelse för fotboll både teoretiskt och taktiskt. Här krävs mer av varje spelare, både vad gäller träningsmängd och engagemang.


4. Prestationsfasen 17-19 år

Här börjar spelaren vara färdigutbildad och ska istället underhålla och utveckla sin kunskap.

Mycket mer om detta finns i dokumentet Utvecklingsfaser.


LEDARE

Föräldrarna är en viktig resurs för vårt arbete med ungdomsfotbollen. Många ledare inom Kista SC är föräldrar med en viss uppgift som t.ex. tränare, lagledare mm. Som föräldratränare är det mycket viktigt att behandla alla barn lika och inte sätta sitt eget barns intresse främst.

Våra ledare skall ha som målsättning att med en kvalificerad verksamhet ge spelarna en bred och bra kunskap i fotbollens grundstenar och sätter inte tabellplacering och matchresultat främst. Att ungdomarna skall spela så länge som möjligt och ha kul med fotbollen och gemenskapen är huvudsaken.

Ledarna skall värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan samt ge ungdomarna en positiv livssyn på medmänniskor. För att på ett bra sätt leva upp till dessa krav är det viktigt att varje ledare agerar efter följande ledstjärnor:

• Att på ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera dina spelare under träning och matcher.

• Att skapa bra relationer med motståndare, domare och andra ledare inom klubben.

• Att bära Kista SCs kläder när man representera föreningen samt kräva även detta av spelarna.

• Kista SC bygger sina lag med hjälp av föräldraengagemang – stommen av ledar-tränarskapet bör bestå av utbildade föräldrar.

• Som ledare/tränare/förälder och spelare i Kista SC har man tagit på sig ansvaret att informera sig om och följa föreningens värdegrund, riktlinjer och mål.

• Att följa Kista SCs utbildningsplan och laguttagningsprinciper för ungdomsverksamheten.

• Att låta spelarna spela på olika platser i laget för att ge dem en allsidig utbildning (5-manna och ev. 7-manna).

• Att agera efter att det kan skilja många år i mognad mellan två individer med samma biologiska ålder så att hänsyn tas vid matchning av spelarna.


Tränar/lagledarmöten har till syfte att stimulera ansvarig och assisterande tränare att upprätthålla kompetensen som ungdomsledare i Kista SC. Tränarmöten kommer att innefatta ex. tränings upplägg, matchsituationer, spelövningar, skadekurs, målvaktsträning m.m. Här krävs obligatorisk närvaro för tränare ur alla åldersgrupper och bör genomföras minst en gång per halvår under säsongen från februari till november.

Allmänna Ledarträffar har till syfte att ta upp ämnen som inkomstbringande aktiviteter, inbjudningar avseende serier och cuper, skadekurs, bollkallar, egna arrangerande cuper, administrativa uppgifter m.m. Vi tar också upp årsplaneringen och sådant som ligger på lagledaren, såsom administration av nya medlemmar, dispensansökan, budgetgenomgång, utbildningsbehov i lagen. Här krävs obligatorisk närvaro för ledare ur alla åldersgrupper och bör genomföras 1 gång/kvartalet från mars till oktober


FÖRÄLDRAR

Som förälder har du ett stort inflytande över ditt barn. Du kan påverka barnets förhållande till idrotten, föreningslivet, ledare och lagkamraterna. Ditt stöd behövs, men det behövs då och då även insikt om föreningens mål och riktlinjer.

Det förekommer ibland att föräldrar ser kortsiktigt och resultatinriktat på verksamheten, betraktar barn som ”små vuxna” samt glömmer barnens och ungdomarnas stegvisa och ibland oregelbundna utveckling.

Kista SC har här ett stort informationsansvar. Som tränande/ledande förälder är det mycket viktigt att behandla alla barn lika och inte sätta sitt eget barns intresse främst.

Träningsnärvaro - uppmuntra ditt barn att gå på träning. Vid frånvaro skall ledarna meddelas.

• Kista SC skall informera om mål och riktlinjer för verksamheten. Men föräldrarna är skyldiga att även söka informationen. Använd hemsidan.

• Kista SC skall stimulera föräldrar att bli ledare. Kista SC står för utbildningen.

• Kista SC skall informera att det är ledarna som har Kista SCs uppdrag att utbilda spelarna och leda lagen samt att eventuella problem kan tas upp med ledarna.

• Kista SC skall motivera föräldrar till att medverka i verksamheten genom sammankomster och projekt för allas trivsel och för att stärka ungdomssektionens ekonomi.Råd till dig som förälder:

• Se till att Ditt barn kommer i god tid till träningar och matcher samt att de alltid har rätt utrustning.

• Lär barnen rätt hygien efter träning och match. Klippta tånaglar.

• Följ så ofta som möjligt Ditt barn till träning och match när de är små. När de sedan klarar sig själva är det viktigt att med jämna mellanrum komma och titta på både träning och matcher.

• Låt föreningens ledare ansvara för barnet under match och träning. Din inblandning kan verka förvirrande för barnet.

• Hjälp föreningen med de tjänster som föreningen ber Dig om, t.ex. bilkörning, deltagande vid våra arrangemang i Akalla By m.m. Stöd gärna vår verksamhet genom medlemskap i Kista SC.

• Ta del av information som kommer från föreningen i form av lappar, möten m.m.

• Låt barnet och Du själv ha roligt med fotbollen i Kista SC.

• Uppmuntra i med och motgång. Kritisera inte utan ge positiv och konstruktiva (vägledande) förslag om ni måste.

• Fråga om matchen var spännande och rolig – inte om resultaten eller målgörarna.

• Uppmuntra alla spelarna i laget – inte bara Ditt eget barn.

• Tänk på att det är Ditt barn som spelar fotboll – inte Du.

• Se på domaren som en vägledare.

SPELARE
Den spelare som är registrerade för Kista SC men under säsong väljer att provträna med annat lag ska meddela detta och är omedelbart avstängd från Kista SCs träningar och matchspel.

ORGANISATION
Styrelse - en aktiv styrelse med möten varje månad (juli undantaget) och ett antal arbetsgrupper som arbetar med det vi tillsammans finner viktigast varje år.

Kansli - sprider information och hjälper medlemmarna

Trygghetsgrupp - verkar för en trygg och positiv idrottsmiljö fri från mobbing, trakasserier mm)

Klubbshop - Tillsammans med Intersport i Barkarby säljer vi kläder och tillbehör

Sportslig verksamhet:
- Fotboll
- Boxning
- Brasiliansk JiuJitsu (BJJ)
- Gymnastik
- Handboll
- Kickboxning
- Parasport
- Orientering
- Cricket