• Info från styrelsen

  I dessa tider när vi inte ska träna i Baldershallen, finns fortfarande möjligheter att aktivera barnen och ungdomarna. Alla de vi i styrelsen bevakar för råd och rekommendationer, säger att aktiviteter och träningar kan ske utomhus - så länge de inte innehåller kontakt mellan deltagarna. Vi lämnar därför det fritt till respektive lag och spelarnas föräldrar att bestämma om de vill bedriva träningar utomhus. De tider vi tidigare hade i Baldershallen och sporthallen är sedan förra tisdagen avbokade så att vi inte behöver betala för något vi inte nyttjar. Tennisklubben har meddelat att de inte tillåter någon aktivitet i hallen om det inte är bokat och att alla obehöriga ska avvisas från hallen. Pascal Doré KFUM Sundsvall Basket 25 mar 0kommentarer
 • Uppdatering 2020-03-22 corona/ covid-19

  Hej! Styrelsen vill förtydliga beslutet som har tagits p.g.a. corona/ covid-19. Alla lag har just nu rastlösa barn och ungdomar på grund av beslutet styrelsen i KFUM Sundsvall tagit baserat på den rådande situationen. Styrelsen har stor förståelse för att det påverkar oss alla – styrelse, ledare, spelare och föräldrar. Beslutet är baserat på följande. Folkhälsomyndigheten i Sverige säger och skriver på sin hemsida att man rekommenderar att det görs en riskbedömning och att riskreducerande åtgärder utförs, i riskbedömning finns följande, att nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ Åtgärd: För varje fråga som besvaras med ”ja” ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta, det är att man byter eller justera de tänkta aktiviteterna minska antalet deltagare och öka antalet toaletter, att man byter lokal för aktiviteten mm. Det har framförts en del liknelser med att så länge grundskolan pågår så länge kan barnen träna, dock finns en väsentlig skillnad där och som Folkhälsomyndigheten säger ”De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan”. Samt har stängning av skolorna en mycket större påverkan på samhället än att stänga ner vår verksamhet. Folkhälsomyndigheten skriver också att undvika de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ Riktlinjer som gått ut i Sundsvalls Kommun kring skolidrotten går i linje med denna information och man har gått ut med förslag till att inga fysiska idrottslektioner hålls inomhus, man har ställt om undervisningen till teoretisk alternativt utomhus. UNICEF/WHO skriver kring hur skolor ska förhindra smittspridning att det viktigaste är handtvätt med tvål och vatten eller alkoholbaserad handrengöring. Vidare säger man att lokaler ska rengöras och desinficeras minst 1ggr/dag speciellt lokaler där flera människor vistas och rör sig. På 1177.se skriver man att personer med covid-19 kan smitta andra från och med att de första symtomen kommer. Även personer som inte känner sig så sjuka och bara har lite hosta eller feber kan smitta andra. Du kan smitta så länge du har symtom, och även några dagar efteråt. Med all information som finns tycker styrelsen att vi inte kan garantera att man inte blir smittad och därför att rätt beslut har tagits och att beslutet kvarstår. Både för att skydda våra medlemmar och deras familjer samt att vi tar vårt samhällsansvar för att försöka minimera smittspridningen. Vi förstår att många frågetecken kan finnas då Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer nästan dagligen. Vi försöker, så gott det går, att följa utvecklingen och efter noggranna överväganden vara beredda att ändra det nu tagna beslutet. Vi hoppas att ni har förståelse för hur vi resonerar och att vi, liksom ni, snart får ha våra ungdomar aktiva i våra hallar igen. Med vänliga hälsningar, Styrelsen KFUM Sundsvall Basket KFUM Sundsvall Basket 22 mar 0kommentarer
 • Uppdaterat Corona/Covid-19

  Mellannorrlands BDF beslutade under eftermiddagen att ställa in resterande matcher inkl slutspelsmatcher i distriket för att minimera risken att exponeras av Corona/Covid-19. Några timmar senare tog även Svenska Baksetboll förbundet och Stockholms BDF samma beslut. Inga fler tävlingsmatcher kommer alltså spelas av våra lag denna säsong. Vad gäller cuper, så är det respektive cup som beslutar i frågan och därmed får vi avvaktaderas beslut. Här återkommer jag med info så fort jag har någon. Gällande träningar mm finns i dagsläget inga instruktioner om att avbryta den verksamheten. Även här återkommer jag med info så fort jag nås av någon sådan. Thomas Svensk Basket/ Stockholm https://www.basket.se/Nyheter/nyheterfransbbf/svenskbasketavslutarsasongenstavlingsverksamhet/ https://www.basket.se/Hem/forbundsinfo/SBBFomCoronaviruset/ https://stockholmbasket.se/pressmeddelande-distriktets-matcher-stalls-in/ MNBDF MNBDF beslutar att från och med idag 12 mars ställa in återstående matcher, samt slutspel för säsongen 2019-2020 i samtliga lokala basketserier; liga A, B, C, D, EB till följd av risk för smittspridning av coronaviruset covid-19. I våra serier reser vi över både läns- och landsgränser, vilket har bidragit till beslutet. Vi råder samtliga föreningar att noga följa råden från: www.folkhalsomyndigheten.se www.krisinformation.se www.1177.se KFUM Sundsvall Basket 12 mar 4kommentarer
 • Corona/Covid-19

  Styrelsen i KFUM Sundsvall Basket följer utveckling noga gällande Corona/Covid-19. Styrelsen kommer följa alla rekommendationer och riktlinjer som gäller vår verksamhet från våra myndigheter. Frågor om hur föreningen hanterar frågan ställs till styrelsen eller Thomas. Styrelsen// gm Thomas KFUM Sundsvall Basket 11 mar 0kommentarer
 • Nytt samarbete

  Medlemskort för att kunna nyttja detta erbjudande delas succesivt ut till alla lag. KFUM Sundsvall Basket 24 feb 0kommentarer
 • Visa fler nyheter