• Badplatsen Hållsta

  IK Standard har sedan många år ett skötselansvar för badplatsen i Hållsta och fn. sker en översyn av det gällande avtalen från 2007. Betr. frågan om Hundar får bada i "Hållstagropen" eller inte så gäller vad som stadgas i Lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun. Se bild och länk till pdf på kommunens sida. https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/sa-fungerar-kommunen/forfattningssamling-och-styrande-dokument.html (Klicka dig vidare till Lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun.pdf) Föreningen har varit i kontakt med ansvariga i kommunen om att det råder oklarheter om detta bland boende i Hållsta och de har då meddelat att de kommer att komplettera de informationsskyltarna som finns med ytterligare skyltar som redovisar att badförbud råder under badsäsongen 15 maj - 15 september. /Hälsningar Styrelsen Ik standard IK STANDARD 8 jun 0kommentarer
 • Coronaviruset och idrottsrörelsen

  Senaste uppdateringar (24 april): Ansökan om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av corona är öppen 1–15 maj för specialidrottsförbund och idrottsföreningar. Så söker idrottsföreningar kompensationsstöd för corona Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer Fredagen den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 personer. Förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället. IK STANDARD 27 apr 0kommentarer
 • Svensk Orientering stöd till klubbar med yngre verksamhet

  Stöd till klubbar med barn- och ungdomsverksamhet med anledning av covid-19 Coronapandemin kan innebära ökade kostnader för den enskilda idrottsföreningen. Här informerar vi om ett antal tillfälliga möjligheter, beslutade av Riksidrottsförbundet, där föreningar kan få stöd och viss ekonomisk kompensation under 2020. Just nu är mycket annorlunda såväl inom orienteringsidrotten som i övriga världen. I princip all verksamhet i samhället är på något sätt påverkad av spridningen av det nya coronaviruset. De rekommendationer och restriktioner som införts påverkar på många olika sätt. Även idrottsrörelsen har påverkats. I princip all tävlingsverksamhet är för närvarande inställd. Likaså påverkas föreningarnas träningsverksamhet och det gäller att tänka i nya banor och forma verksamheten på annat sätt för att så långt som möjligt hindra smittspridningen. Den nya situationen kan för en del föreningar innebära ökade kostnader. Riksidrottsförbundet har därför beslutat om ett antal tillfälliga möjligheter där föreningar kan få stöd och viss ekonomisk kompensation under 2020. Projektstöd idrottsförening Från och med 1 januari 2020 ersattes det tidigare Idrottslyftet med en ny stödform för idrottsföreningar som vill utveckla sin verksamhet, Projektstöd IF. Sedan en tid tillbaka är det möjligt för orienteringsföreningar att ansöka om stöd hos Svenska Orienteringsförbundet som kan dela ut stöd inom två olika områden. Få fler ungdomar, 13-20 år, att stanna kvar i idrotten Utbilda barn- och ungdomsledare i föreningen Här https://www.svenskorientering.se/forening/projektstodforening/ kan du läsa mer om förutsättningarna för Projektstöd IF. Förutom det har RF-SISU:s distriktsförbund möjlighet att ge stöd för att utveckla idrotten i idrottssvaga områden. Ta kontakt med ditt RF-SISU-distrikt för mer information. Kompletterande stöd med anledning av covid-19 Med anledning av covid-19 har Riksidrottsförbundet beslutat att komplettera Projektstöd IF med ytterligare ett område, ”Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av coronapandemin”. Svenska Orienteringsförbundet kommer att öppna området så att det blir möjligt för orienteringsföreningar att ansöka om stöd. Det nya tillfälliga stödet gör att det finns en möjlighet för föreningar att söka projektstöd inom ramen för barn- och ungdomsidrotten för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner. Det kan exempelvis handla om att köpa in utrustning för att kunna bedriva träning i nya former, genomföra annorlunda idrottsverksamhet, till exempel digitalt, för att minska risken för smittspridning. Det kan också handla om att till viss del täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. Det kan också handla om andra satsningar för att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva ordinarie verksamhet. Det nya projektområdet kommer att vara öppet för ansökan som längst till och med 31 december 2020. Möjligheten till ansökan kan komma att avslutas tidigare beroende på utvecklingen av nuvarande restriktioner. Mer information kommer att finnas på https://www.svenskorientering.se/forening/projektstodforening/. Orienteringsföreningar har också möjlighet att söka stöd från sitt RF-SISU-distrikt. Förutsättningarna kan variera något mellan de olika distrikten. Ta därför kontakt med ditt distrikt för att få reda på vad som gäller för just din förening. Här https://www.svenskorientering.se/forening/Barnochungdom/lankar/ finns kontaktuppgifter till alla RF-SISU-distrikt. LOK-stödet Riksidrottsförbundet kommer att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stödet för att kompensera föreningar som med anledning av restriktioner kopplat till covid-19 tvingats minska sin verksamhet. Exakt hur det ska gå till är inte klart i dagsläget. Under hösten 2020 kommer en modell att tas fram. Tanken är att föreningar som inte kunnat genomföra sin planerade verksamhet eller genomfört verksamhet med reducerat deltagande ska kunna kompenseras i slutet av året. Modellen kommer att bygga på att Riksidrottsförbundet tittar på hur mycket aktivitet olika föreningar redovisat under 2020 och jämför det med tidigare år för att kunna se eventuella mönster i bortfallet. Målet är att hela beloppet, cirka 585 miljoner kronor, som Riksidrottsförbundet avsatt för LOK-stödet 2020 ska fördelas och att så få föreningar som möjligt tappar intäkter. Riksidrottsförbundet har inte förändrat regelverket kring LOK-stödet. Samma regler som tidigare gäller även nu. Här är LOK-stödsreglerna i korthet: Deltagaren ska vara mellan 7 och 25 år och medlem i föreningen Minst tre medlemmar men max 30 medlemmar får räkna med från varje aktivitet En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter Minst en ledare måste vara där och leda aktiviteten Ledaren måste samla alla i början och i slutet Ledaren får inte leda flera aktiviteter samtidigt Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i föreningen Här https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/ kan du läsa mer om LOK-stödet. IK STANDARD 27 apr 0kommentarer
 • Nu är det nog

  Nu är det nog! Vi vill göra er uppmärksamma på att det har varit grov skadegörelse under två helger på rad, vid vårt klubbhus på Byringevägen. Bl a försök till eldning av själva byggnaden, med hjälp av snabbnudlar som man smultat sönder och tänt eld på, sprängd brevlåda, eldning av post och söndersparkat staket. Det här har även hänt under hösten, och händelserna är polisanmälda. Vi vill gärna att ni vuxna pratar med era ungdomar om riskerna och konsekvenserna av de handlingarna och framförallt uppmärksammar dom på hur mycket de förstör för andra om t ex hela klubbhuset försvinner. Vi har gärna andra aktiviteter för äldre ungdomar om det är det som saknas. Bara prata ihop er och hör av er! Se gärna till klubbhuset framöver om ni är ute och går. Många ögon ser fler än ett par. Tack på förhand Hälsningar Styrelsen IK Standard IK STANDARD 13 jan 0kommentarer
 • Nytt år och nya möjligheter

  Nytt år, nya möjligheter! Vi vill till våra medlemmar, föräldrar och ledare erbjuda cirkelfys och tabataträning i Hållstahallen kl. 16.30-17.30 med start torsdagar 9/1, 16/1, 23/1, 30/1. Johanna Claesson, fys och sjukvårdsansvarig för innebandyseniorerna kommer leda dessa pass där alla kan vara med utifrån sin egen förmåga. Enda kravet är att du är medlem i IK Standard och därmed också kan utnyttja alla förmånliga erbjudanden som klubben kan erbjuda. Välkomna till ett nytt medlemsår med IK Standard! IK STANDARD 8 jan 0kommentarer
 • Nytt år och nya möjligheter

  Nytt år, nya möjligheter! Vi vill till våra medlemmar, föräldrar och ledare erbjuda cirkelfys och tabataträning i Hållstahallen kl. 16.30-17.30 med start torsdagar 9/1, 16/1, 23/1, 30/1. Johanna Claesson, fys och sjukvårdsansvarig för innebandyseniorerna kommer leda dessa pass där alla kan vara med utifrån sin egen förmåga. Enda kravet är att du är medlem i IK Standard och därmed också kan utnyttja alla förmånliga erbjudanden som klubben kan erbjuda. Välkomna till ett nytt medlemsår med IK Standard! IK STANDARD 8 jan 0kommentarer
 • Biobiljetter för 99 kr/st i helgen - först till kvarn!

  Tillsammans med Sponsorhuset så kommer här ett fantastiskt erbjudande till alla i IK Standard. I Sponsorhuset Shop får du köpa biobiljetter för bara 99 kr /st. 5% av ordervärdet går dessutom till IK Standard. Är du sent ute med julklapparna så är en biobiljett alltid uppskattad plus att många filmer har premiär under juldagarna. Erbjudandet är först till kvarn och så långt lagret räcker (max 10 biljetter per person) fram till söndag kl 23:59. Köp dina biljetter via denna länk: https://shop.sponsorhuset.se/brand/Filmstaden?hash=7f7b50283fdc2e6294f9fb9646455dfd&club=IK Standard IK STANDARD 20 dec 2019 0kommentarer
 • God Jul

  Vi på IK Standard önskar: God Jul IK STANDARD 20 dec 2019 0kommentarer
 • Visa fler nyheter