• Ingen träning 24/2

    Gränbyskolans gymnastikhall är avstäng Lokalen kommer att stängas av from 22/2 och till på måndag till en början pga skadegörelse i hallen och det går inte att träna i lokalen. U8 P/F 23 feb 0kommentarer
  • Årsavgiften 2019

    Fakturor för årsavgiften 2019 kommer under vecka 4 att skickas ut till alla medlemmar. Fakturorna kommer från Laget.se/ Billogram. För att kunna delta fullt ut i föreningens verksamhet så måste avgiften vara betald senast den 28/2. Avgiften är alltså inte frivillig och den som inte betalar i tid riskerar eventuellt match- eller träningsförbud. Vi vill passa på att erinra om att föreningen till stor del bärs upp av ideella krafter. De här personerna arbetar alltså gratis för föreningen vid sidan om sina ordinarie arbeten och familjeliv. Visa dem den respekt och uppskattning som de förtjänar genom att betala avgiften i tid. Utan de här personerna kan vi inte ta hand om era barn och ungdomar. För er som har svårt att betala: – Det går att dela upp betalningen. Minst halva beloppet ska betalas senast den 28 februari. Resterande belopp ska sedan vara betalt senast den 31 augusti. Delbetalning sker genom att betala till Billograms bankgiro, 639-8770 och ange samma OCR-nummer varje gång. Det går att göra fler avbetalningar om man så önskar. Mejla oss på info@ifkuppsala.se om ni vill avbetala. De av er som är i behov av ekonomiskt stöd kan ansöka om stöd från IFK Uppsalas medlemsfond. Fonden har inte möjlighet att bekosta hela årsavgiften. Information om fonden finns på www.ifkuppsala.se/medlemsfond. U8 P/F 23 jan 0kommentarer
  • Sportlovsfotboll i Anders Diös-hallen

    IFK Uppsala arrangerar under sportlovet 2019 (v. 8) ett fotbollsläger i Anders Diös-hallen. Fotbollslägret är öppen för flickor och pojkar 7-13 år. (Man behöver inte vara medlem i IFK Uppsala för att delta på lägret.) Vecka 8, måndag 18/2 – fredag 22/2 Tre åldersgrupper: 7-8 år, 9-10 år och 11-13 år Vi håller på varje dag mellan 09.00-15.00. Tränarna är på plats från 08.30. Ledare är spelare och ledare i IFK Uppsala. Deltagaravgift: 490 kr I anmälningsavgiften ingår mellanmål. Egen lunch medtages. Anmälan sker genom att fylla i formuläret på IFK Uppsalas officiella hemsida,https://www.ifkuppsala.se/sportlovslager-2019/. Deltagaravgiften, 490 kr, faktureras till er med e-post från Laget.se (Billogram). U8 P/F 14 jan 0kommentarer
  • Visa fler nyheter