Skapa träningsmöjligheter - så många som möjligt s