• Träningstider

    Nu flyttar vi fram alla träningstider 30min för mörkrets skull. Regnar det eller har regnat senaste timmen så tränar man inte på A-plan. Då får träningen ske på B-plan eller Lutavallen. Funbo IF 7 sep 0kommentarer
  • Renovering av gräsytor.

    Nu har vi sått och jämnat till B plan samt stödsått på de ställen på A plan som inte tagit sig. Vi vill att all aktivitet dom närmaste 2v sker på Lutavallen. Funbo IF 1 jul 1kommentar
  • Nya beslut från UFF

    2020-04-17 UFF har sedan tidigare valt att skjuta fram seriestarten för samtliga lag till mitten av juni samt rekommenderat föreningarna att inte spela träningsmatcher. Samtidigt har UFF, tillsammans med flera andra distrikt, ombett SvFF att förtydliga sina riktlinjer om vad som ska gälla vid träningsmatcher. SvFF har i sin tur riktat frågeställningen mot FHM som igår gjorde ett klargörande. UFF:s styrelse har efter dessa uppdaterade riktlinjer, från FHM och SvFF, beslutat följande. SDF och föreningar ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter med allmänna råd som, med ikraftträdande den 17 april 2020, anger att matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras för barn och ungdomar födda 2002 och senare, medan man avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna. Det innebär: Seniorer födda 2001 eller tidigare • Inga träningsmatcher eller tävlingsmatcher ska spelas. Beslutet gäller tills vidare. • Träningsverksamhet kan fortfarande bedrivas enligt FHM och SvFF riktlinjer och råd. Barn och ungdomsfotbollen t.om 18 år födda 2002 och senare • För denna ålderskategori kan träningsmatcher genomföras. • Beträffande seriespelet och dess form kommer ett besked om detta efter nästa TK-möte, den 21 april. Notera att detta endast gäller serier som administreras av Uppland. SvFF har förmedlat att 18 år är en skarp gräns utifrån FHM direktiv så det gäller utan undantag. Enligt FHM kan smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket innebär att matcher som innebär längre resande inte bör genomföras. SvFF:s rekommendation, som UFF ställer sig bakom, är därför att matcher som innebär resor över distriktsgränser ska undvikas. FHM meddelar även att vid genomförande av matcher är det viktigt att - Bara friska och symptomfria personer deltar i aktiviteterna - Det finns goda möjligheter att tvätta händerna - Trängsel mellan människorna undviks Arrangören skall även beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare. För mer information, se SvFF riktlinjer den 2020-04-16 enligt länk nedan. Föreningar som önskar domare till träningsmatcher för ungdom 11 mot 11 kontakta domare@upplandsff.se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/idrott-andring-av-de-allmanna-raden-om-matcher-och-tavlingar-for-barn-och-ungdomar/ https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/ https://www.svenskfotboll.se/globalassets/bilderblock/2004/svensk-fotbolls-verksamhet-under-corona---beslut-riktlinjer-och-rad-2020-04-16.pdf Frågor kring detta besvaras i första hand av Johan Richt, TK, 072-388 65 10 Anders Winberg, Kanslichef, 070-396 32 58 Upplands Fotbollförbund Funbo IF 17 apr 0kommentarer
  • Visa fler nyheter