FÖRESKRIFTER GÄLLANDE DOMARARVODEN I MEDELPAD 2020


§ 1 Omfattning

Ersättning till domare och assisterande i distriktsserierna gällande spelåret 2020. För Futsal gäller ersättningen från och med 1/4 2020 till och med 31/3 2021.


§ 2 Matcharvoden HD AD

Herrar div 4, U 19 div 1, 875 640

Pojkallsvenskan Elit och slutspel U17


Herrar div 5, Damer div 2, Seriespel U17 div 1 770 560

Distriktslagsturnering pojk och flick


Herrar div 6, övrig junior och Dam div 3 660 480


DM herr

Arvode efter lägsta lagets tillhörighet.

Om två lag möts med högre serietillhörighet än div 4 gäller div 3 arvode.


DM dam

Arvode efter lägsta lagets tillhörighet.

Om två lag möts med högre serietillhörighet än div 2 gäller div 1 arvode.


DM Gruppspel Arvode/minut

Herrar div 3 / 4 10:- 7:-

Herrar div 5 / 6 9:- 7:-

Damer div 1 9:- 7:-

Damer div 2 / 3 9:- 7:-P / F div 1, DM 17 år 530 340

P / F div 2, DM 15 år 365 220

P / F div 3, DM 13 år 280 190

P / F div 4 9-m 240

P / F div 5 7-m 195 i sammandrag 190 utbruten match

P / F div 6, 7 7-m 175 i sammandrag 160 utbruten match

P / F div 8, 9, 10 5-m 165 i sammandrag 150 utbruten match

2 Domarsystem 9 mot 9 175kr/ Domare

Arvode cuper

Arvode/minut

HD

AD

11-m matcher med endast HD

Herrar div 3 / 4

8.-

5.-

div 3: 12.- / div 4: 9.-

Herrar div 5 / 6

7.-

5.-

div 5: 8.- / div 6: 7.-

Damer div 1

7.-

5.-

9.-

Damer div 2 / 3

7.-

5.-

7.-

18-19 år

7.-

5.-

 

16-17 år

6.-

 

 

14-15 år

5.-

 

 

12-13 år

4,50

 

 

10-11 år

4,50

 

 

8-9 år

4.-

 

 


Distriktslag Träningsmatcher HD AD

P / F 17 år 400 310

P / F 16 år 350 300

P / F 15 år 310 250

P / F 14 år 280 230


§ 3 FUTSAL

Ersättning per domare (endast för tid domare dömer)

Junior- och seniorfotboll, damer och herrar

Matchtid 12 min 135 kr (2x12=270 kr)

Matchtid 20 min 230 kr (2x20=460 kr)

Matchtid under 20 min 11 kr/min


P / F 13 - 16 år 170.-/domare

P / F - 12 år 120.-/domare


§ 4 RESTIDSERSÄTTNING

Om domaren/assisterande domaren för att fullgöra sitt uppdrag, måste resa

mer än 80 km enkel väg utgår 150.-

mer än 150 km enkel väg utgår 200.-

mer än 200 km enkel väg utgår 250.-

mer än 250 km enkel väg utgår 400.-

mer än 300 km enkel väg utgår 450.-


Om domaren måste utnyttja båtkommunikation till och från uppdrag, och restidsarvodet understiger 80 km enkel resa men uppdragstiden överstiger 6 timmar, utgår ett restidsarvode på 130.-.

Med enkel väg avses kortaste resvägen mellan domarens bostad och arenan.§ 5 RESEKOSTNADSERSÄTTNING

Resekostnadsersättning utgår för resa mellan bostad och arena med 3,00 kr/km inklusive passagerare, från första kilometern. Parterna kan träffa en ny överenskommelse om denna ersättning under förevarande avtals giltighetstid.


Samåkning till och från uppdrag skall ske i så stor utsträckning som möjligt.


§ 6 FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.


§ 7 TRAKTAMENTE

Traktamente utbetalas inte i distriktstävlingar.


§ 8 DOMARE I FLERA MATCHER I RAD

Om domare dömer flera matcher i rad utgår endast en restidsersättning (om ovanstående villkor uppfylls) och endast en resekostnadsersättning. Arvode utgår i förhållande till antalet matcher.


§ 9 CUPMATCHER OCH KVALSPEL

Vid cuper och kvalspel, som anordnas av eller genomförs med tillstånd av SDF, utgår arvode efter högsta lagets tillhörighet, dock högst motsvarande nivån för herrar div 4 resp damer div 2.


§ 10 MATCHTYP

Det finns två typer av matcher, tävlingsmatcher och övriga matcher.


Tävlingsmatcher

Med tävlingsmatch avses match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden. Vid dessa utgår ersättning enligt ovan.


Träningsmatcher

Med träningsmatcher avses match som inte är tävlingsmatch. Vid dessa utgår ersättning enligt följande:

Ensam domare erhåller 75 procent av den ersättning som hade utgått om matchen varit tävlingsmatch.

Domarteam erhåller 50 procent av den ersättning som hade utgått om matchen hade varit tävlingsmatch.


I fråga om träningsmatcher i fotboll som spelas någon gång under tidsperioden för ordinarie seriespel, dvs när serien väl har startat men inte slutförts, utgår ersättning såsom tävlingsmatch.


Vid träningsmatcher är det högsta lags serietillhörighet som avgår ersättningens storlek.


§ 11 INSTÄLLD ELLER WO-MATCH

När match ställs in eller WO lämnas under matchdagen utgår restidsarvode à 300.- till domaren oavsett om han/hon infunnit sig på matcharenan. Om domaren infunnit sig på matcharenan utgår även resekostnadsersättning och restidsersättning. Restidsersättning betalas endast ut i samband med tävlingsmatch.


§ 12 UTBYTESMATCH

I de fall SDF tar över ansvaret och garanterar domaren ersättning får ersättning utbetalas till domarens konto inom ramen i varje SDF överenskommen tid. Det rekommenderas att ersättningen ska finnas tillgänglig på domarens konto senast sex kalenderdagar efter matchen. Föreningen bestämmer i detta fall betalningssätt; kontant, konto eller swish, ifall inte särskild överenskommelse finns om annat mellan parterna. Om föreningen inte betalar inom sådan överenskommen tid ska SDF betala ersättningen till domaren och sedan i sin tur kräva föreningen på denna ersättning.


Om det inte finns en överenskommelse enligt första stycket, ska betalning alltid ske i samband med matchen.


Inom Medelpad gäller enligt överenskommelse mellan MFF och Medelpads Domareklubb att betalning skall finnas på domarens konto inom fem kalenderdagar. Domaren är skyldig att lämna reseräkning innehållande


§ 13 ÅTERBUD

Sker enligt gällande föreskrifter som informeras om vid domarutbildningarna, det är enskilde domarens ansvar att veta vad som gäller och agera därefter.


§ 13 BETALNING TILL DOMARE

Rekommendationen är att betalning av domararvode sker till domarens konto och att betalning då skall finnas på kontot inom 6 kalenderdagar. Vid à conto betalning ska föreningen informera om detta när man kallar domaren till match. Domaren skall lämna reseräkning innehållande namn, personnummer och kontonummer efter matchens genomförande.

Det är fortfarande möjligt att betala kontant direkt i samband med matchen. Domaren ska då överlämna ett kvitto som innehåller läsligt namn, personnummer samt en underskrift på att man mottagit betalning.


Underlåter förening att betala à konto enligt ovan kan förening fråntas denna möjlighet och endast tillåtas betala domararvoden kontant samt att ytterligare bestraffning kan ske enligt SvFF’s TB;

Förbundsstyrelsen utfärdar föreskrifter om ersättning till domare.

Underlåtenhet att i föreskriven tid betala sådan ersättning kan medföra en straffavgift om 25 000.-. I allvarliga fall av underlåtenhet får förening åläggas bestraffning enligt 14 kap RF’s stadgar samt åläggas förbud mot att genomföra nationella och internationella spelarövergångar enligt SvFF’s Representationsbestämmelser till dess att betalning skett.”FÖRESKRIFTER GÄLLANDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE

Förbundsserierna och övriga förbundstävlingar i fotboll

Ersättning till domare, assisterande domare och fjärdedomare i förbundsserierna Allsvenskan–div. 3, herrar, Damallsvenskan–div. 1, damer, Svenska Cupen samt SEF U21-serier och ungdomsturneringar ska för spelåret 2020 utgå enligt nedan.

MATCHARVODE

Herrar Domare Assisterande domare

Allsvenskan 9 170 kr 4 585 kr

Superettan 4 895 kr 2 680 kr

Ettan 2 450 kr 1 470 kr

Div. 2 1 800 kr 1 080 kr

Div. 3, SEF:s Folksam U21-serier, P19 Allsvenskan 1 360 kr 815kr

P19 div 1, P17 Allsvenskan, Ligacupen P19 875 kr 640kr

P17 div. 1, P16, Ligacupen P17 och P16 770 kr 560kr


För fjärdedomare i Allsvenskan utgår arvode med 1 800 kr och i Superettan med 1 360 kr per match.

Damer

Damallsvenskan 2540 kr 1540 kr

Elitettan Dam 1560 kr 905 kr

Div. 1, damer 1080 kr 650 kr

Svenska Spel F19 1080 kr 650 kr


SM F17- slutspel (åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och final) 875 kr 640 kr

SM F17-gruppspel 660 kr 480 kr

För fjärdedomare i Damallsvenskan utgår arvode med 1080 kr per match.

Kvalspel

Vid kvalspel utgår ersättning med ett belopp motsvarande det arvode som utgår i den serie som det laget med högst serietillhörighet tillhör.

Svenska Cupen, herrar

Ersättning utgår med belopp motsvarande det arvode som utgår i den serie som det lag med högst serietillhörighet tillhör, dock utgår ersättning som högst med ett belopp motsvarande match i Superettan. I semifinal och final utgår dock ersättning med ett belopp motsvarande match i Allsvenskan.

Arrangerande förening ska vid matchtillfället utbetala samtliga domarkostnader (inklusive restidsarvode, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst).

Svenska Cupen, damer

Ersättning utgår med belopp motsvarande det arvode som utgår i den serie som det lag med högst serietillhörighet tillhör, I omgång 1 och 2 utgår dock ersättning som högst med ett belopp motsvarande arvode för match i Elitettan och som lägst motsvarande match i div. 1, damer. Arrangerande förening ska vid matchtillfället utbetala samtliga domarkostnader (inklusive restidsarvode, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst).

RESTIDSARVODE

Domare, assisterande domare och fjärdedomare har rätt till restidsarvode när avståndet mellan domarens bostad/arbetsplats och matcharenan är

mer än 80 km enkel väg med 150 kr mer än 200 km enkel väg med 250 kr

mer än 150 km enkel väg med 200 kr mer än 250 km enkel väg med 400 kr

Om domaren, den assisterande domaren eller fjärdedomaren måste utnyttja båtkommunikation till och från uppdraget, och avståndet mellan dennes bostad/arbetsplats och matcharenan understiger 80 km enkel resa men uppdragstiden överstiger 6 timmar, utgår restidsarvode med 150 kr.

Avståndet mellan orterna fastställs genom tillämpning av Eniro (”Kortaste väg”).

KOMPLETTERNADE RESTIDSARVODE LOKAL ÖVERENSKOMMELSE SOM ENBART GÄLLER OBOS DAMALLSVENSKAN OCH ELITETTAN

Domare, assisterande domare och fjärdedomare har rätt till restidsarvode när avståndet mellan domarens bostad/arbetsplats och matcharenan är

mer än 350 km enkel väg med 500 kr mer än 650 km enkel väg med 800 kr

mer än 500 km enkel väg med 650 kr mer än 800 km enkel väg med 950 kr

TRAKTAMENTE

Flerdygnstraktamente utgår vid uppdrag som domare, assisterande domare och fjärdedomare om uppdraget medför faktisk övernattning utanför domarens vanliga verksamhetsort. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom ett avstånd av 50 km från domarens bostad. Traktamentsersättningen ska följa Skatteverkets bestämmelser för skattefritt traktamente. Om kvitto avseende kostnader för övernattning inte kan uppvisas, ska dock nattraktamente utgå med 115 kr.

Avresedagen Traktamente Hemkomstdagen Traktamente

Avresa före kl. 12.00 240 kr Hemkomst före kl. 19.00 120 kr

Avresa efter kl. 12.00 120 kr Hemkomst efter kl. 19.00 240 kr

Om Svenska Fotbollförbundet eller förening bekostar måltider ska avdrag göras enligt följande:

För frukost 48 kr För lunch och middag 168 kr

För lunch eller middag 84 kr För frukost, lunch och middag 216 kr

(Vid halvt dagtraktamente görs avdrag med halva beloppet.)

RESEERSÄTTNING

Domare, assisterande domare och fjärdedomare har rätt till reseersättning. Vid matcher i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och Elitettan utgår ersättning för resa med allmänt kommunikationsmedel i första (1:a) klass. Vid matcher i övriga tävlingar som omfattas av denna föreskrift utgår ersättning för resa med allmänt kommunikationsmedel i andra (2:a) klass.

Ersättning för resa med egen bil utgår med 3 kr/km (inklusive medpassagerare). Sådan ersättning utbetalas endast under förutsättning att det inte finns något tillgängligt allmänt kommunikationsmedel, eller om det vid en kostnadsjämförelse är billigare att färdas med egen bil. Samåkning till och från uppdrag ska ske i så stor utsträckning som möjligt. 2020-02-26


Om tillgängligt allmänt kommunikationsmedel saknas och resa till och från uppdraget med annat färdmedel inte anses skäligt får, efter avstämning med SvFF:s Domargrupp, resa företas med flyg. Flygbiljett och, i förekommande fall, hotell ska alltid bokas till lägsta tillgängliga pris.

Biljetter med allmänt kommunikationsmedel och flyg samt hotellrum ska bokas av domaren själv.

Reseersättning utbetalas endast mot uppvisande av kvitto/körjournal.

FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till domare, assisterande domare och fjärdedomare (med undantag för domare och internationella assisterande domare i Allsvenskan, herrar) i de fall domaren på grund av uppdraget måste ta arbetstid i anspråk. Ersättning utbetalas med 150 kronor per påbörjad timmes frånvaro från arbetsplatsen. Detta gäller även vid uppdrag under lördagar och söndagar om arbetstid måste tas i anspråk för uppdragets fullgörande.

Varje domare är ensam ansvarig för att bedöma om tilldelat uppdrag ska accepteras, varvid hänsyn ska tas till storleken på förlorad arbetsförtjänst. I de fall antalet frånvarotimmar (=ersättningstimmar) blir onormalt högt ska kontakt tas med ansvarig matchtillsättare.

INSTÄLLD ELLER W.O.-MATCH SAMT AVBRUTEN OCH ÅTERUPPTAGEN MATCH M.M.

Vid inställd match eller w.o.-match, där domarna och i förekommande fall tredjedomaren infunnit sig på uppdragsplatsen, utgår restidsarvode, reseersättning och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst och traktamente, med som lägst 300 kronor. Vid inställd match eller w.o.-match, där beslut fattas på matchdagen, utgår ersättning med 300 kr till domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Ersättning betalas endast ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättningen.

Vid match som avbryts och sedermera återupptas med samma domarteam, utgår ordinarie matcharvode. Vid match som avbryts under första halvlek och sedermera återupptas med nytt domarteam, utgår ersättning till det ursprungliga domarteamet med halva det ordinarie matcharvodet och med ordinarie matcharvode till det nya domarteamet. Vid match som avbryts i halvtid eller under andra halvlek och sedermera återupptas med nytt domarteam, utgår ersättning till det ursprungliga domarteamet med ordinarie matcharvode och med halva det ordinarie matcharvodet till det nya domarteamet.

Vid match som avbryts och inte återupptas utgår ordinarie matcharvode.

Vid match som avbryts under första halvlek och sedermera spelas om, utgår ersättning med halva det ordinarie matcharvodet till det domarteam som dömt den avbrutna matchen. Vid match som avbryts under andra halvlek och sedermera spelas om, utgår ordinarie matcharvode till det domarteam som dömt den avbrutna matchen. I samband med att matchen spelas om utgår ordinarie matcharvode (oavsett om samma eller nytt domarteam dömer matchen).

Vid samtliga de situationer som beskrivs i andra till fjärde styckena ovan, utgår – vid sidan av visst matcharvode – restidsarvode, traktamente, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. I förekommande fall utgår sådan ersättning för dubbla inställelser på uppdragsplatsen/-erna.

TRÄNINGSMATCHER

Om domare dömer matchen ensam utgår 75 procent av ordinarie matcharvode. När domare och assisterande domare dömer matchen ska var och en erhålla 50 procent av ordinarie matcharvode. Arvode utgår enligt den ersättningsnivå som lagen tillhör innevarande säsong. Om de deltagande lagen tillhör olika serier utgår ersättning med ett belopp framräknat utifrån det ordinarie matcharvode som utgår i den serie som det laget med högst serietillhörighet tillhör. Dock utgår ersättning för herrträningsmatch högst med ett belopp beräknat utifrån ordinarie arvode för match i Superettan.

Vid internationell träningsmatch utgår 75 procent av matcharvodet om domaren dömer ensam. När domare och assisterande domare dömer utbetalas 50 procent av matcharvodet till dem vardera enligt den klassningstillhörighet domaren har. För herrmatcher gäller högst Superettan och för dammatcher Damallsvenskan.

Beträffande restidsarvode, traktamente, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst, utgår full ersättning enligt vad som framgår ovan.

UTBETALNING AV ERSÄTTNING

Vid matcher i Superettan- div. 3, herrar, samt Damallsvenskan-div. 1, damer ansvarar arrangerande förening för att till domare, assisterande domare och i förekommande fall fjärdedomare utbetala match- och restidsarvode, reseersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt i förekommande fall traktamente. Räkningen upprättas genom digitalt kvitto i Fogis. Utbetalning ska, efter godkänd domarrapport, ske till av domaren angivet konto direkt efter eller senast sex dagar efter matchen. Idrotts AB äger dock rätt att utbetala domarersättning i samband med närmast förestående ordinarie löneutbetalning.