Medelpads Fotbollförbund

Box 890, 851 24 Sundsvall, http://medelpad.svenskfotboll.se
FÖRESKRIFTER UNGDOMSSERIER 2020

Spelschema på internet / Fogis

Serierna är nu fastställda och samtliga serier finns att hämta på hemsidan under: Resultat och tabeller – Föreningens matcher: http://medelpad.svenskfotboll.se/resultat-tabeller/

här får ni samtliga föreningens matcher sorterade på antingen tävling eller datum och tid eller välj respektive serie,

eller i Fogis fliken Förening - matcher välj kommande matcher alternativt gå in på respektive serie.

Serier med sammandrag måste ni hämta fil i pdf-format under Tävlingsfrågor på vår hemsida –”Spelordning ungdomsserier 2019” http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_166362/scope_0/ImageVaultHandler.aspx180406105430-uq för att hitta sammandragsansvarig och matchnummer.


Nytt för i år är att serierna är lottade för våren, i vissa serier finns det möjlighet att anmäla till enstaka lag. Ifall det blir tillräckligt många önskemål om ytterligare anmälan av lag i någon division kan det ev skapas en ny serie i divisionen under säsong.


Om man vill lägga till ett lag eller dra bort ett lag till höstens seriespel ska detta önskemål vara MFF tillhanda senast 8/6. Detta datum gäller även om man vill byta serie.


Fogis = kallelse till match

Fogis gäller som kallelse till match för såväl motståndare som domare.

Hemmalaget / ansvarig för sammandraget är ansvarig för att det ligger rätt uppgifter i Fogis. Vid sena förändringar skall ansvarig ringa till berörda och kalla till match.


Ändring av matchdag / klockslag / arena

Vid matchflyttning i divisionerna 1 tom 4 skall avsedd matchflyttningsblankett användas (http://medelpad.svenskfotboll.se/tavlingsfragor/blanketter/ ), båda parter skall konfirmera flytten. Avgiften 500.- faktureras av MFF. Matcher som normalt spelas på vardagar får ej flyttas till helger utan ny vardagstid skall finnas pga av domarsituationen.


Alla sammankomster ligger med matchdag utan tid i fogis, Föreningen ansvarar för att skicka in tiderna för sammankomsten till MFF så läggs dessa in i fogis.


Vid matchflyttningar i div 5 tom 10 skall MFF meddelas innan flyttning sker, vi uppdaterar i Fogis / hemsida. Vi ser inte positivt på att man bryter ut matcher ur sammandragen, skall så ske skall man vara överens med sina motståndare och man skall i god tid meddela den ansvarige för samman-draget. Det är inte OK att inte åka till t ex Västra om man möter ett annat stadslag den omgången.


Domare

Målsättningen är att MFF tillsätter domare i div 1-4 ungdom samt DM. Div 5-10 skall dömas av föreningsdomare.


Se till att utbilda egna föreningsdomare till era 9m9, 7m7 och 5m5 matcher. Kontakta MFF så kommer vi överens om kursdag, kursen tar ca 3 h. Telefon till föreningsdomare i Medelpad kommer att finnas på vår hemsida www.svenskfotboll.se/medelpad under fliken domare. Övriga domare hittar ni i Fogis.


Betalning till domare à conto

Betalar ni domare à conto eller swish var noga med att märka betalningen med matchnummer så domaren vet vilken match betalningen avser.


Matchrapporter / laguppställningar

I div 1 - 4 skall digitala domarrapporter användas. Se till att få en inloggning och utbildning i Fogis av din förenings systemadministratör. Har ni frågor kring detta ring MFF’s kansli.


Ni kan med fördel använda digitala domarrapporter i samtliga serier / divisioner. Spelarna måste intygsregistreras i Fogis, detta sker på avsedd blankett som skrivs ut från Fogis och som spelare och vårdnadshavare skriver under innan spelaren får registreras i Fogis.


Spelare som under kalenderåret fyller 15 måste vara registrerade i Fogis för att få spela fotboll annars anses spelaren som okvalificerad. Även denna blankett skrivs ut från Fogis och behandlas enligt ovan gällande förstagångslicenser, för spelare som redan innehar licens gäller övergång vid klubbyte.


Manual till digital domarrapport: http://fogis.se/ImageVault/Images/id_74712/scope_0/ImageVaultHandler.aspx


Vi rekommenderar att ni använder digitala domarrapporter i samtliga serier om inte används en förtryckt lista på spelarna innehållande för- och efternamn, 8 siffrigt personnummer, tröjnummer på spelarna samt uppgifter om ledare. Stryk de spelare som ej deltagit i match. Använd gärna denna lathund: http://medelpad.svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_21140/ImageVaultHandler.aspx


Matchresultat

Samtliga matchresultat i samtliga serier skall SMS´as till 0730-126 126 enligt följande :

Exempel: 100101123  3-3 Varje match måste skickas som separat sms senast 30 min efter spelad match.


Ansvarig för sammandrag skall sms´a in samtliga resultat samt skicka in samtliga laguppställningar innehållande för- efternamn, 10 siffrigt personnummer, tröjnummer på spelarna samt uppgifter om ledare till MFF senast dagen efter genomförd match.

Ackumulerade varningar

From div 2 sker ackumulering av varningar. Efter tre (3) varningar avstängs spelaren en (1) match, efter ytterligare tre (3) varningar avstängs spelaren en (1) match osv.


Fogis kan användas som ett stöd för ackumulerade varningar och avstängningar. På länken kan du läsa om hur stödet fungerar. Notera stycket om föreningens ansvar!

http://fogis.se/ImageVault/Images/id_96689/scope_0/ImageVaultHandler.aspx


Tävlingsbestämmelser

I övrigt hänvisar vi till Mål- och riktlinjer innehållande TB för Medelpads ungdomsfotboll http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_161823/scope_0/ImageVaultHandler.aspx171218130443-uq samt TB+RB 2018 där utförliga bestämmelser finns samt direktiven för de nya nationella spelformerna.


Lagvärdar

Samtliga lag skall ha en lagvärd knuten till laget. Utdrag ur TB 2018 kap 4 § 35 Lagvärdar ”I samtliga ungdomsmatcher i distriktet är hemmalaget ansvarigt att ha lagvärd på plats före, under och efter match. Vid sammandrag är det ansvarig för sammandraget som utser lagvärd. Lagvärdar har tillsammans med lagens lagledare ansvar för att ta hand om och stötta domaren, se till att god ordning och bra stämning råder runt match / -erna. Lagvärdarna skall knytas till laget i Fogis för att om så är nödvändigt kunna kontaktas för klargörande av ev uppkomna situationer.Viktigt!

Sprid denna information till samtliga som är aktiva runt era ungdomslag så minimerar vi att tokigheter uppstår. Ring gärna om ni har funderingar eller annat runt matcharrangemangen. Se till att komplettera era kontaktpersoner i Fogis!

MEDELPADS FOTBOLLFÖRBUND TK

Roger Magnusson 060- 56 61 66 roger.magnusson@vnidrott.rf.se Bankgiro 199 – 3468