• Kallelse till årsmöte i DSK Innebandy

    DSK Innebandyförening kommer att hålla årsmöte den 13/10 klockan 20.00 Vi kommer att återkomma om mötet kommer att hållas fysiskt eller elektroniskt. Hålls det fysiskt så kommer det att vara vid DSKs kansli vid Danderydsvallen. Röstberättigade är medlemmar som under året fyller 15 alternativt vårdnadshavare för yngre medlemmar. Rösträtt förutsätter betald medlemsavgift för våren. Anmälan skall göras senast tre dagar före mötet på Staffan.salen@salenia.se Handlingar kommer att finnas tillgängliga senast en vecka före mötet på föreningens hemsida. Föredragningslistan ser ut enligt följande: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgifter. 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val av a) Styrelsens ledamöter för en tid av ett år; b) En revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. c) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud, exempelvis representant/er i Danderyds SKs Alliansstyrelse. 13. Eventuella övriga frågor som anmälts till behandling. Eventuella motioner eller frågeställningar från medlemmar skall ha kommit styrelsen tillhanda senaste en månad för årsmötet för att kunna tas upp. Väl mött! Styrelsen Danderyds SK Innebandy 16 sep 0kommentarer
  • Herrlaget vidare till 1/8-delsfinal i DM

    DSK:s herrlag har som enda division 3 lag lyckats ta sig till 1/8-delsfinal i distriktsmästerskapen. Detta efter två kvalificeringsomgångar där man mött tre lag i varje. Efter en seedad lottning i 1/8 delen (dvs där det lägst rankade laget möter det högst rankade) väntar allsvenska laget Tullinge som senaste säsongen var mycket nära att gå upp i SSL. Matchen kommer att spelas hemma. Vi får se om det blir möjligt att ta in publik vid den tidpunkten. Vi återkommer i frågan. Återigen stort grattis herrlaget till en finfin insats så här långt. DSK Innebandy Danderyds SK Innebandy 8 sep 0kommentarer
  • Lyckad camp tillända

    Efter fem hektiska dagar är det färdigcampat för den här gången. Kanske det bästa LTC:t hittills i Mörbyhallen, inte minst tack vare de mycket duktiga ledarna! Så tack till dem och alla entusuastiska spelare, nu är säsongen igång. Danderyds SK Innebandy 14 aug 1kommentar
  • Visa fler nyheter