• Säkrare övergång vid Lerkilskorsningen

    Sedan en tid tillbaka har dialog förts med Trafikverket och Kungsbacka kommun i frågan om en förbättrad/säkrare gång- & cykelpassage vid korsningen Valldavägen/Lerkilsvägen. I augusti blir denna överfart många barns skolväg och redan idag används övergången flitigt av barn som går & cyklar till fotbollsanläggning, ridhus och badplatser. Det är viktigt att visa kommunen och Trafikverket att denna fråga är uppmärksammad av många i Lerkil/Halla/Gräppås mm och därför vill vi att så många som möjligt går in via nedanstående länk och visar sitt stöd i namninsamlingen för denna viktiga fråga. Skrivunder.com/forbattring_av_cykeloverfart_over_valldavagen_lerkilskrysset Sprid gärna länken till namninsamlingen till andra som ni vet är berörda samt till släkt och vänner! Tack för ert stöd! Lerkils IF Damer 3 jul 2018 0kommentarer
  • Vid skada i fotbollen eller till och från träning

    Länk: Om du får en skada i fotbollen FOLKSAM OBS !!! Viktigt att man är medlem i föreningen.... Lerkils IF Damer 28 feb 2018 0kommentarer
  • Visa fler nyheter