• Policy mot mobbning, kränkningar och sexuella övergrepp

    Denna policy antogs vid Årsmötet den 24 oktober 2021. Alla medlemmar i Bygdeå GIF är skyldiga att läsa igenom och följa denna policy. Policy Bygdeå GIF 1 nov 2021 3kommentarer
  • Nyckeltags

    Frida Dahlberg har tagit över hanteringen av nyckeltags. För att hämta ut en ny tag eller byta din ej fungerande tag mot en ny kontaktar ni Frida via mail: pumpstepgif@gmail.com. Bygdeå GIF 18 okt 2021 0kommentarer
  • Kallelse ÅRSMÖTE 2021

    Dag: Söndag 24/10 Tid: kl. 13.00 Plats: Martinsonshallen (kyrkvägen, Bygdeå) samt digitalt. Gå med i mötet på Google Meet genom att klicka på den här länken: Bygdeå GIF Årsmöte i Google Meet Du kan även öppna Möte i Google Meet och ange den här koden: ttg-oxqm-the Dagordningen hittar du via länken: Dagordning Årsmöte 2021 Föreningen saknar valberedning och därför behöver vi förslag från er medlemmar!!! Vem skulle du vilja se som ny ORDFÖRANDE? Vi vill också gärna komplettera med ytterligare en kassör. Om du känner att du kan bidra på något sätt eller har frågor om vad olika uppdrag innebär är du välkommen att prata med valfri styrelsemedlem eller maila: bygdeagif@gmail.com Styrelsen har i dagsläget bra represenation från alla aktiva idrottssektioner, men inte så bred åldersfördelning. Vi tar extra gärna emot förslag på både unga ledamöter (12-25 år) och äldre ledamöter (gärna över 60 år) men alla intresserade är välkomna! Styrelsens förslag (beslutas av årsmötet): Ersättning för uppdrag i styrelsen:Ersättning för uppdrag i styrelsen: Ordförande 3 000 kr/år. Vice ordförande 500 kr/år (i de fall ordförande och vice ordförande delar på uppdraget delas istället ersättningen dem emellan á 1500 kr/år vardera) Kassör: 2 000 kr/år (i de fall förste kassör och andre kassör delar på uppdraget delas även ersättningen dem emellan) Sekreterare: 500 kr/år Årsmötet föreslås faställa policy mot kränkande behandling. Bilagor kommer finnas länkade i dagordningen en vecka innan årsmötet. De finns ven publicerade på hemsidan. Du hittar dem under "dokument" Bygdeå GIF 3 okt 2021 0kommentarer
  • Visa fler nyheter