• Medlemsregistering och medlemsavgift!

    Årsmedlemsskap: 200 kr enskild, 400 kr hel familj. På hemsidans startsida www.laget.se/Svarteborg går ni in på rubriken medlemsregistrering. Där fyller ni i personens eller familjemedlemmarnas namn och uppgifter. När ni är registrerade kommer ni sedan få en faktura på medlemsavgiften via mail. Ni som redan betalt avgiften för i år ska även ni gå in och registrera er på hemsidan så föreningen har en fullständig medlemsregistrering och för att underlätta inför nästa års betalning. Barngympa 17 sep 2013 0kommentarer
  • Visa fler nyheter