• Kallelse till årsmöte 9 augusti 2020

    När: 2020-08-09, kl. 15:00-17:30 Plats: Klubblokalen, Bankgatan 8C, BANKERYD Motioner till: Marcus Ekelund, omekelund@gmail.com Dagordning: § 1 Mötets behöriga utlysande § 2 Fastställande av föredragningslista § 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet § 4 Val av justerare av protokollet § 5 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret 2019/2020 § 6 Revisionsberättelse § 7 Ansvarsfrihet för styrelsen § 8 Fastställande av medlems- och träningsavgift för verksamhetsåret 2020/2021 § 9 Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020/2021 § 10 Val av styrelse § 11 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner § 12 Övriga frågor § 13 Mötets avslutande Bankeryds Basket 13 jul 2020 0kommentarer
  • Ny logga!

    Det är många i vår förening som nu jobbar hårt med att få alla bitar på plats tills säsongen startar i höst. Det är mycket på gång och vi kommer såklart att hålla er uppdaterade här och på sociala medier. Vi är även glada att få presentera vår nya logga som vi har tagit fram nu i vår, visst är den snygg! Bankeryds Basket 5 jun 2020 0kommentarer