• Kallelse till Årsmöte 15/6 kl 18.00 inkl. föredragningslista

    Årsmötet kommer att hållas på BAIK klubblokal 15/6 kl 18.00. Mötet anpassas efter antalet deltagare och deltagares önskemål om ev. länk via telefon och/eller dator. Mer info om detta kommer via utskilck på mail. Viktigt att vi har medlemmar som är oberoende från styrelsen representerade på mötet. Föredragningslista: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. Stadgeändringar 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-­-/räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-­-/räkenskapsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter. Förslag att följande avgifter tillfaller föreningen Medlemsavgifter 200 kr per spelare, 350 kr för en familj Aktivitetsavgifter ishockey: U8 - 300 kr, U9 - 600 kr, U10 - 1100 kr, U11 - 1100 kr, U12 - 1600 kr, U13 - 1600 kr, U14 - 2100 kr, U15 - 2100 kr 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-­-/räkenskapsår. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 13. Val av a. Föreningens ordförande för en tid av ett år b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; c. En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år d. En revisorer för en tid av ett år. Styrelsen får ej delta i valet. e. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år; varav en ordförande, samt f. Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud 14. Eventuella övriga frågor anmälda under punkt 5 Verksamheteberättelsen för2019-2020 hittar ni här https://www.laget.se/BROOKLYNTIGERS/Document Väl mött! Avgående Ordförande Janne Brooklyn Tigers Unga 16 maj 2020
  • God jul och gott nytt år!

    Tack för detta år och ha en god jul och gott nytt år! Skickar med ett gruppfoto på några av matchdeltagarna från uterinken. En inspirerande tillställning och korven var god! Hoppas vi ses fler gånger där nu när den äntligen är igång. Brooklyn Tigers Unga 24 dec 2019
  • Julaftonens hockey räddad

    Samhällets brandsläckningshjältar kom och rengjorde slangarna och vi får nyspolad rink för julaftonens spontanmatcher på Bergsvallen. Välkommen! Vi bjuder på varmkorv och dryck från 11 och någon timme framåt. Obs! Rinken är inte brukbar ikväll. Brooklyn Tigers Unga 23 dec 2019
  • Visa fler nyheter