• Inställt midsommarfirande

    Midsommarfirandet på Fjälliden är inställt i år. Det är tråkigt men för de flesta kanske inte helt oväntat i och med de tider och begränsningar som råder. Men misströsta inte, vi hoppas kunna hitta på annat skoj under sommaren. Börje SK 17 jun 0kommentarer
  • Klubbnytt

    Nya Klubbnytt är nu ute Börje SK 11 jun 0kommentarer
  • Årsmötesinformation

    Dagordning för Börje Sportklubbs Årsmöte 2020-06-07 kl. 15.00 på Fjälliden 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Fastställande av dagordning 4. Val av en protokolljusterare tillika rösträknare 5. Fastställande av röstlängd 6. Fastställande om mötet utlysts korrekt 7. Börje Sportklubbs årsredovisning: a. Börje Sportklubbs huvudstyrelses verksamhetsberättelse b. Börje Sportklubbs sektioners verksamhetsberättelser c. Börje Sportklubbs förvaltningsberättelse d. Stiftelsens Börje Idrottsgårds verksamhetsberättelse 8. Revisorernas berättelse för Börje Sportklubb och Stiftelsen Börje Idrottsgård 9. Beviljande av ansvarsfrihet för Börje Sportklubbs styrelse 10. Fastställande av medlemsavgifter 2021 för Börje Sportklubb 11. Börje Sportklubbs särskilda mål för 2020 (huvudstyrelse samt sektioner) 12. Stiftelsen Börje Idrottsgårds verksamhetsplan för 2020 13. Fastställande av budget 2020 för Börje Sportklubb 14. Motioner 15. Övriga frågor 16. Val a. Ordförande i Börje Sportklubb för en tid av ett (1) år b. Halva antalet ordinarie ledamöter i BSKs styrelse: två (2) st för en tid av två (2) år c. Ordförande i sektionerna för en tid av ett (1) år: fotboll, ungdomsfotboll, tennis, motion, ridning och bordtennis d. Suppleanter i Börje Sportklubbs styrelse samt deras inträdesordning: två (2) st för en tid av ett (1) år e. Revisorer för Börje Sportklubb samt suppleanter till dessa: två (2) st vardera för en tid av ett (1) år f. Ledamöter i valberedningen samt sammankallande: tre (3) st eller fem (5) st för en tid av ett (1) år g. Delegerade i Fjällidenkommittén: nio (9) st för en tid av ett (1) år h. Ordinarie ledamöter till styrelsen för stiftelsen Börje idrottsgård tre (3) st för en tid av tre (3) år 17. Suppleanter till styrelsen för Stiftelsen Börje idrottsgård: två (2) st för en tid av tre (3) år 18. Anmälan (val) av ledamöter till Börje Sportklubbs styrelse som representerar de tre största sektionerna: tre (3) st för en tid av ett år 19. Årsmötet avslutas Årsredovisning 2019 Budget för 2020 Börje SK 5 jun 0kommentarer
  • Visa fler nyheter