Inbjudan till Bergsjödagen

Lördagen den 6 augusti 2016
I år är det Bergsjö IF som arrangerar Bergsjödagen som är den 29:e i ordningen.

Programmet påminner mycket om tidigare år och innehåller som vanligt Råsjöstafetten, Lions lotteri, underhållning + lite nya aktiviteter.

Försäljningsplatser kostar 360: - för 3 meter. Önskas ytterligare plats betalas 120: -/meter. För el tillkommer 50: -

Anmälan om plats ska göras på bifogad blankett och vara Bergsjö IF tillhanda 30 juni 2016.

Betalning senast den 8 juli på den inbetalningsavi som skickas ut efter anmälan. Det går även bra att betala via internet på bankgiro 5110-2416 Märk inbetalningen med företagsnamn och B-dagen. Betalning = erhållen plats

Bekräftelse om plats och detaljprogram för Bergsjödagen kommer att skickas till anmälda utställare under vecka 28. 11/7-15/7.

Välkomna

Namn Adress Telefon Bankgiro e-post Org.nr Bergsjö IF Lönnbergsvägen 19 0652-109 01 5110-2416 bergsjoif@gmail.com 887500-0104 820 70 Bergsjö