Anmälan om försäljningsplats till Bergsjödagen den 6 augusti 2016Företag: …………………………………………………………………………………………………………

Namn: …………………………………………………………………………………………………………Gatuadress: …………………………………………………………………………………………………………Postnummer: …………………………….. Ort: ………………………………………………………………….Org. nr eller

personnummer: …………………………………………………………………………………………………………

Typ av försäljning: …………………………………………………………………………………………………………Önskemål: …………………………………………………………………………………………………………Telefonnummer: …………………………………………………………………………………………………………E-post: …………………………………………………………………………………………………………Ort och datum: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………..

Underskrift Namnförtydligande

Senast den 30 juni 2016 skall anmälan vara oss tillhanda.

Bergsjö IF e-post: bergsjoif@gmail.com

Lönnbergsvägen 19

820 70 Bergsjö

0652-109 01 (säkrast tid mån, ons, fred 10-12)