• Sommarprogram!

  Tävlingar        Datum för årets tävlingar är: Blixtdubbeln söndagen den 24 juni kl 09.30. Klubbmästerskap (KM) för både seniorer och ungdomar spelas troligtvis under de sista dagarna i juli (vecka 30). Exakta dagar bestäms senare. Håll utkik efter anmälningslistor och information när den tiden börjar närma sig…TennisskolaTennisskola för juniorer äger rum måndag – fredag i veckorna 27 och 28.  Medlemskap krävs. Anmälan sker på listor vid grusbanan. Årsta Havsbads TK 13 jun 2012 0kommentarer
 • Bokning av banorna!

  Banhyran är 60 kr per timme för medlemmar och 80 kr för icke medlemmar.Ungdomar (t o m 14 år) spelar för 30 kr per timme på Plexipavebanan, vardagar 08:00 – 16:00. Tider bokas & betalas i ”Café & Bageri  Hårsfjärden” på torget. (tfn 08-50034850 efter kl 10.00) Meddela vid bokning om du är medlem eller inte. Årsta Havsbads TK 13 jun 2012 0kommentarer
 • Banorna är öppna för säsongen

  Vi är nu igång igen med verksamheten 2012!Banorna kan bokas via lista vid grusbanan. Snart tar Skonaren Livs vid torget över bokningslistorna.Frågor om verksamheten hänförs till styrelsen, se separat sida!/Tomas Isberg Årsta Havsbads TK 24 maj 2012 0kommentarer
 • Alltjämt vintervila...

  Årsmöte genomfördes enligt planerna 26 november 2011.En delvis ny styrelse valdes då Stig Lindqvist och Birgitta Karlfelt lämnade oss efter många års väl genomfört arbete.Caroline Welin heter vår nya ordförande.Pia Svensson är Sekreterare, och Tomas Isberg Kassör.Nu inväntar vi våren. Visionen är att Plexibanan skall vara spelbar igen i trakterna av 1 maj.Längtan är stor....! Årsta Havsbads TK 23 feb 2012 0kommentarer
 • Årsmöte 26 november!

  Kallelse till årsmöte för Årsta Havsbads Tennisklubb.Detta äger rum den 26/11 kl 10.00.Plats: föreningsgården i Årsta Havsbad Årsta Havsbads TK 30 okt 2011 0kommentarer
 • Banorna är stängda

  Våra tennisbanor är nu stängda inför hösten/vintern!Vi samlades den 1 oktober och jobbade närmare 2 timmar med att plocka ihop allt och täcka våra linjer med tennisgrus (=skall hålla linjerna på plats under vintern).Vi tackar alla våra medlemmar och alla de som spelat på våra banor under sommarhalvåret.Vi väntar nu på årsmötet i november (datum ännu oklart), där vi väljer vår styrelse för nästa säsong. Årsta Havsbads TK 2 okt 2011 0kommentarer
 • Sommarprogram!

  Välkomna till våra banor!MedlemsavgiftMedlemsavgiften per år och person är för - seniorer 150 kr - juniorer (f. 1993 eller senare) 60 krDetta sätts in på Plusgiro 61 01 52 -1 (ÅHTK)Bokning av tennisbanornaBanhyran är 60 kr per timme för medlemmar och 80 kr för icke medlemmar.Ungdomar (t o m 14 år) spelar för 30 kr per timme på Plexipavebanan, vardagar 08:00 - 16:00. Tider bokas & betalas i ”Skonaren Livs” på torget. Tävlingar Datum för årets tävlingar är: Blixtdubbeln söndagen den 26 juni kl 09.30. Klubbmästerskap (KM) för både seniorer och ungdomar spelas under perioden 26-31 juli (alltså även på vardagar). För mer detaljer och anmälan hänvisas till listor vid grusbanan när det börjar att närma sig... Årsta Havsbads TK 14 jun 2011 0kommentarer
 • Öppet för spel...!

  Banorna görs i ordning den 30/4.Fr o m 1 maj är Plexibanan tillgänglig på helgerna, grusbanan får vänta någon vecka.Bokning på våren sker som vanligt direkt på en lista vid grusbanans anslagstavla. Årsta Havsbads TK 26 apr 2011 0kommentarer
 • Våren kommer snart....?!

  Vi räknar som vanligt med att vårstäda någon gång nära valborg. Det kommer förmodligen innebära att Plexipave-banan är öppen för spel i maj!/Tomas Årsta Havsbads TK 14 feb 2011 0kommentarer
 • Protokoll - Årsmötet 20/11 2010

  Årsmöte 2009 i Årsta Havsbads Tennisklubb den 20 november 2010 i FöreningsgårdenNärvarande: Stig Lindqvist, Dennis Gustafsson, Birgitta Karlfeldt, Tomas Isberg, Tommy Gustafsson, Pia Svensson1. Mötesdeltagarna förklarade mötet behörigen utlyst. 2. Dagordningen fastställdes enligt förslag. 3. Till ordförande för mötet valdes Stig Lindqvist och till sekreterare Birgitta Karlfeldt. 4. Till justerare att jämte ordföranden justera protokollet och tillika till rösträknare valdes Dennis och Tommy Gustafsson. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 209/2010 godkändes. 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2009/2010 godkändes. 7. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.8. Val av styrelse för verksamhetsåret 2010/2011:a) Till ordförande omvaldes Stig Lindqvistb) Till vice ordförande, tillika ledamot, omvaldes Dennis Gustafssonc) Till sekreterare omvaldes Birgitta Karlfeldtd) Till kassör omvaldes Tomas Isberge) Till ledamöter omvaldes Caroline Sandberg, Pia Svensson och Tommy Gustafssonf) Till suppleant omvaldes Marina Kårströmg) Till valberedning omvaldes Gunnar Häll och valdes Ingwar Åhman-Eklund. 9. Styrelsens förslag angående verksamheten 2020/2011:a) Medlemsavgiften för seniorer oförändrad 150 kr, juniorer t o m året de fyller 18 år 60 kr b) Banhyran är oförändrad: seniorer medlemmar 60 kr, ej medlem 80 kr, ungdom t o m året de fyller 15 år 30 kr 8-16 på plexipavebananc) Budgetförslaget godkändesd) Speldatum: Blixtdubbel sö 26 juni, ti-sö 26-31 juni, eventuellt finaler 6-7 augusti. Tommy fortsätter ansvara för tävlingar.e) Underhållsplan, banskötsel m m: Styrelsen fortsätter turas om med vattning, vältning. 2-3 påsar grus köps in (Tomas) + slang (Stickan) + tyngre 2 papperskorgarf) Caroline sätter upp justerad affisch + bild, A3 i Årsta, A4 med reducerad text i V-h. g) Tennisskola genomförs med samma upplägg som förra året. Elin tillfrågas av Pia om hon är intresserad. Vilka veckor det blir styrs av när hon kan, i dagsläget oklart. Mats är också en tänkbar kandidat. Startavgiften blir oförändrad, 200 kr/elev och vecka, varav 25 kr till klubben/elev och vecka. Tränarna betalar förfriskningar etc till avslutningarna. Gruppspel direkt efter tennisskolan, 30 kr. h) Skonaren ombes fortsätta med bokningen av banorna. i) Utemiljön: uppstädning, särskilt slänten utanför grusbanan. 10. Övriga ärenden:a) Städdag lördag 30 april kl 10, spelstart lö 8 maj. Stickan sätter upp inbjudan att delta + att vi bjuder på kaffe. 11. Nästa möte blir söndagen den 17 april kl 10 i föreningsgården.12. Mötet avslutades och fortsatte med lunch i Västerhaninge. Årsta Havsbads TK 21 nov 2010 0kommentarer
 • Visa fler nyheter