• 2:a Disktrasan

    Härligt jobb av alla killarna. Nu är disktrasa nr 2 utdelad. Team 03 7 mar 1kommentar
  • Bra jobbat🙌!!

    Härligt Team work idag killar💪. Detta gjorde ni riktigt bra😃. //Anna Team 03 27 jan 0kommentarer
  • Bålsta HC:s medlemmar kallas till extra årsmöte 5 februari

    Bålsta HC:s medlemmar kallas till extra årsmöte för revidering av föreningens stadgar samt val av en revisor för verksamhetsåret 2017/2018. Förslag till nya stadgar finns tillgängliga under dokument på Bålsta Hockey Clubs hemsida www.balstahockey.se i mappen Extra årsmöte 2018. Tid: 5 februari kl. 18:00 Plats: Kommunhuset 1. Upprop och fastställande röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare. 6. Revidering av föreningens stadgar 7. Val av en revisor för verksamhetsåret 2017/2018 8. Mötets avslutande Vi hälsar alla våra medlemmar varmt välkomna! Bålsta Hockey Club Team 03 15 jan
  • Visa fler nyheter