• Utdrag ur belastningsregistret

    Information till ledare om utdrag ur belastningsregistret Alla tränare och ledare som har kontakt med barn och ungdomar inom Skara FC skall begära ut ett utdrag från polismyndighetens belastningsregister avsett för föreningar m.m. enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (PM 442.14). Om ledare motsätter sig detta kan inte ledare kvarstå i föreningen. Vid belastning i detta register är det grund för omedelbar uteslutning ur föreningen. Hur gör man? Ansökan sker på Polisens hemsida. Utdraget som ni ska begära ut är det som heter Föreningar m.m. där personer ska arbeta med barn (442.14) klicka på länken. Följ instruktionerna under sektionen. Detta utdrag i oöppnat kuvert, lämnar ni sedan in på Skara FC:s kansli. Kuvertet öppnas av två av styrelsen utsedda personer, Bengt Hassellöf och Roger Björnberg. Öppnandet sker tillsammans med den som ansökt. Efter öppnande registreras endast att föreningen har tagit del av utdraget och om tränare/ledare är godkänd eller icke godkänd, inget annat registreras. Därefter makuleras utdraget alternativt lämnas till ledaren. Varför gör Skara FC detta? Lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn innebär att en förening har möjlighet att be den som antar ett uppdrag inom föreningens verksamhet som tränare eller ledare om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (upp till 18 år). Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott. Reglerna bygger på en sammanvägning av två viktiga skyddsintressen – å ena sidan intresset av att minska riskerna för övergrepp mot barn och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Barnens trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand. Skara FC arbetar aktivt med att skapa en miljö där barn och ungdomar får utvecklas och må bra. Det förutsätter bland annat att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. Frågor? Om du som tränare eller ledare har några frågor får du gärna höra av dig till styrelsen. Tack för att du vill vara en ansvarstagande tränare och ledare i Skara FC! Med vänliga hälsningar Styrelsen Skara FC U-sektionen 9 apr 0kommentarer
  • Upptaktsträff P09

    UPPSTART POJKAR FÖDDA 09 Måndag 26 mars klockan 17,30 – 18,30 kör fotbollsträningen igång för P09. Vi välkomnar nya och ”gamla” pojkar till träningen som är utomhus, tänk på att ha kläder efter väder. Samlingen är vid röda FC-stugan. Samtidigt med träningen har vi också ett föräldramöte med fika och information inför kommande säsong. VÄLKOMNA SKARA FC Kontakt: Bengt Hassellöf 0761256853, bengt.hassellof@hotmail.com U-sektionen 9 mar 0kommentarer
  • Välkomna till vårmöte för ungdomsledare - 11/3

    Precis som förra året har vi ett uppstartsmöte i mars. Syftet med mötet är att vi ska kunna informera och resonera om praktiska frågor inför 2018 års fotboll. Dagordning kommer senare, men exempel på punkter är truppens läge på ledare och spelare, träningstider, material, domare, Klassfotbollen, Skara Sommarland Cup. I korthet gäller: Vad? Vårmöte för ungdomsledare Vem? Ledare för lag födda 2008 och tidigare + F09 När? Söndagen den 11/3 kl 09.30-13.00 Fika? Ja, det blir både kaffe/thé och färska frallor Var? FC-stugan Anmälan (OSA) senast 6/3 till kansliet. Välkomna! Ungdomssektionen (Bengt, Alija, Gustav och Anders) U-sektionen 21 feb 0kommentarer
  • Visa fler nyheter